רשות הבנקאות האירופית (EBA) פרסמה לאחרונה (05.02.20) טיוטת מסמך הנחיה בנושאי גורמי סיכון להלבנת הון ומימון טרור. 

ההנחיות החדשות, שמיועדות הן למוסדות פיננסיים והן לרשויות הפיקוח באיחוד האירופי, מתפרסמות על רקע כניסתה לתוקף של הדירקטיבה החמישית של האיחוד האירופי למניעת הלבנת הון ומימון טרור (AMLD5), ולאור הסיכונים החדשים שזוהו בתחום אלה. בין השאר, ההנחיות החדשות: 

• מגדירות את הגורמים שמוסדות צריכים לקחת בחשבון בעת הערכת סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הקשורים לקשר העסקי שהם מנהלים עם הלקוח או לעסקה מזדמנת.  

• מבהירות את הציפיות הרגולטוריות בנוגע לביצוע הערכות סיכוני הלבנת הון ומימון טרור ע"י הגופים המפוקחים. 

• מתייחסות באופן ספציפי לסקטורים מפוקחים חדשים, כמו פלטפורמות מימון המונים (crowdfunding platforms), נותני שירותים בתחום מימון חברות (corporate finance) ונותני שירותים המבצעים תשלומים עבור הלקוח (payment initiation services providers). 

בדברי ההסבר להנחיות נכתב כי השינויים המוצעים יחזקו בצורה משמעותית את היכולת של האיחוד האירופי להתגונן מפני מניעת הלבנת הון ומימון טרור, ויגבירו את האחידות של הפיקוח בתחומים שבהם האפקטיביות הפיקוחית הייתה עד היום נמוכה יחסית, בגלל גישות שונות בתוך מדינות האיחוד בכל הנוגע ליישום הדרישות האירופיות. הליך ההתייעצות לגבי ההנחיות החדשות יסתיים ב-05.05.20, ולאחריו יפורסם המסמך הסופי. 

פורסם 20-02-2020