הרשות המפקחת על השווקים הפיננסיים בשוויץ (FINMA) פרסמה היום (20.02.20) ממצאים של פעולת אכיפה נגד הבנק השוויצרי יוליוס בר (Julius Baer), אשר מצאה כשלים משמעותיים בפעילות הבנק למניעת הלבנת הון בין השנים 2018-2009. עפ"י ההודעה, הכשלים בבנק קשורים למעשי שחיתות בחברת הנפט הממשלתית של ונצואלה PDVSA, ובפדרציה הבינלאומית לכדורגל FIFA. בין השאר, חקירת FINMA העלתה את הממצאים הבאים: 

- כשלים שיטתיים בניהול סיכונים: הבנק כשל שוב ושוב להגיב לאינדיקטורים ברורים להלבנת הון פוטנציאלית, דבר שגרם לסיכון משמעותי לשווקים הפיננסיים בשוויץ.  

- ליקויים בתהליכי KYC: הבנק לא פעל בצורה מספקת כדי לאמת את זהות לקוחותיו ולבסס את הרקע לפעילות העסקית שלהם ואת מקור עושרם. כמו כן, לא בוצע ניטור נאות של פעולות פיננסיות, למרות סימני אזהרה ברורים להלבנת הון. למשל, בשנת 2014 ביצע לקוח מוונצואלה פעולה בהיקף של 70 מיליון פרנק שוויצרי, מבלי שהבנק ביצע את הבדיקות הנדרשות לגבי מהות הפעולה, אף על פי שהבנק ידע כי אותו לקוח עומד בפני אישומי שחיתות.

- היעדר תרבות ארגונית ותרבות ניהול סיכונים נאותה: שיטת התגמול של הבנק התמקדה כמעט לחלוטין בהשגת יעדים פיננסיים ולא בעמידה ביעדי ציות וניהול סיכונים. כתוצאה מכך, הוענקו תגמולים בהיקף של מיליוני פרנקים שוויצריים ליועץ לקוחות שטיפל בלקוחות חשודים מוונצואלה, שהבנק העביר לגביהם דיווחים על פעולות חשודות. 

במסגרת פעולת האכיפה נגד הבנק, FINMA הורתה לו להשלים ללא דיחוי יישום אמצעים אפקטיביים שיבטיחו את הציות שלו לחובות מניעת הלבנת הון, לרבות שינויים במדיניות התמריצים של הבנק ושיפור עבודת הדירקטוריון בנוגע לפיקוח על תחום מניעת הלבנת הון.  יתרה מכך, על הבנק נאסר לבצע רכישת גדולות ומורכבות ("large and complex acquisitions") שיובילו לעלייה משמעותית בסיכונים שלו, לרבות סיכוני הלבנת הון, עד שיציית בצורה מלאה להוראות החוק. בנוסף, FINMA הודיעה כי תמנה מבקר עצמאי שיפקח על יישום הצעדים האמורים. 

פורסם