רשות הבנקאות האירופית (ה-EBA) פרסמה לאחרונה (05.02.20)  מדריך בנוגע לסמכויות הפיקוח שלה בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

עד לאחרונה, הפיקוח של האיחוד האירופי בתחום זה התחלק בין מספר רשויות שונות, אשר כל אחת מהן הייתה אחראית לפקח על סקטורים מסוימים. החל מתאריך 01.01.20, כל סמכויות הפיקוח בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור הועברו ל- EBA, מה שהופך אותה לרשות המרכזית המפקחת על יישום חובות מניעת הלבנת הון ומימון טרור בקרב כל הגופים המפוקחים באירופה. 

על רקע זה, המדריך שפורסם כעת ע"י EBA מבהיר את סמכויותיה החדשות של רשות זו ואת הפעולות שבכוונה לנקוט בשנת 2020 למען הגברת האפקטיביות והלכידות של משטרי מניעת הלבנת הון ומימון טרור באירופה. להלן עיקר הפעולות שבכוונתה של EBA לבצע בשנת הפעילות הקרובה: 

- לפקח על יישום הסטנדרטים של האיחוד האירופי בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור, על מנת לזהות פערים וחולשות בגישות הפיקוח השונות של מדינות האיחוד, ולפעול למזעור סיכונים אלה טרם התממשותם. 

- להבהיר את הציפיות הרגולטוריות של האיחוד האירופי באמצעות פרסום סטנדרטים והנחיות, ובפרט הנחיות ביחס לגורמי סיכון להלבנת הון ומימון טרור, הנחיות ביחס ליישום גישה מבוססת סיכון, ומתודולוגיה לביצוע הערכות סיכון.  

- לעודד שת"פ וחילופי מידע בין כל הרשויות הלאומיות הרלבנטיות, על מנת להבטיח פיקוח אפקטיבי על מוסדות פיננסיים חוצי גבולות. 

לקריאת המדריך לחץ כאן

פורסם 18-02-2020