סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה לאחרונה כי משרד המשפטים האמריקאי האריך את תקופת הפיקוח על תשלובת ההנדסה והבנייה הברזילאית Odebrecht SA, בעקבות כשלים למלא אחר תנאים מסוימים בהסדר המקורי, שבו נקבע כי החברה הפרה את החוק האמריקאי למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים (חוק ה-FCPA).  

בדצמבר 2016 נקנסה החברה בסכום עתק של 3.5 מיליארד דולר ע"י הרשויות בארה"ב,  שוויץ וברזיל, לאחר שהודתה כי שילמה שוחד בסך של כ-788 מיליון דולר לעובדי ציבור, פוליטיקאים ומפלגות פוליטיות במדינות שונות המתפרסות על פני שלוש יבשות. זאת, בידיעת ובאישור הדרגים הגבוהים ביותר בחברה. לצורך כך, הקימה החברה מחלקה סודית שפעלה כ"מחלקת שוחד" והקימה ישויות offshore שדרכן העבירה את הכספים למקבלי השוחד באמצעות העברות אלקטרוניות או תשלומי מזומנים. פעולות השוחד הניבו לחברה רווח בסך של כ-3.33 מיליארד דולר.

בנוסף לתשלום הקנס, Odebrecht  הסכימה להעסיק מפקח בלתי תלוי שיעקוב אחר פעולות הציות שלה במשך 3 שנים. עם זאת, עפ"י הדיווח הנוכחי, משרד המשפטים האמריקאי קבע כי החברה לא עמדה בתנאי הפיקוח, וכשלה ליישם תוכניות ציות ואתיקה נאותות. בעקבות זאת, הוארכה תקופת הפיקוח ע"י משרד המשפטים בתשעה חודשים נוספים.  

פורסם 16-02-2020