הנציבות האירופית הודיעה לאחרונה (12.02.20) כי שלחה מכתבי התראה רשמיים (Letters of Formal Notice) לשמונה מדינות החברות באיחוד שעדיין לא יישמו את הדירקטיבה החמישית למניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

כידוע, הדירקטיבה מהווה את המסגרת החוקית המחייבת את כלל המדינות החברות באיחוד האירופי בכל הנוגע למשטרי מניעת הלבנת הון ומימון טרור. הדירקטיבה החמישית פורסמה ברשומות האיחוד האירופי ביוני 2018, ולמדינות האיחוד הוקצבה תקופת מעבר ליישום הדירקטיבה במסגרת התקנות והחוקים הלאומיים שלהן, עד לתאריך 10.01.20. 

בין השאר, הדירקטיבה החדשה מחילה משטרי מניעת הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירותים במטבעות וירטואליים ועל סקטור סוחרי האמנות; מחייבת את מדינות האיחוד להעניק גישה ציבורית מלאה למרשמים מרכזיים של נהנים סופיים בחברות הרשומות באיחוד האירופי; ומטילה חובות לביצוע בקרות מוגברות ביחס לפעולות פיננסיות ועסקאות הקשורות לאזרחים של מדינות בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור.

עפ"י הודעת האיחוד, המדינות הבאות עדיין לא יישמו בצורה מלאה את דרישות הדירקטיבה: קפריסין, הונגריה, הולנד, פורטוגל, רומניה, סלובקיה, סלובניה וספרד. 

בהודעה נמסר כי פרשיות הלבנת ההון שאירעו לאחרונה המחישו את הצורך בכללים מחמירים יותר ברמת האיחוד האירופי, וכי פערי חקיקה של מדינה מסוימת החברה באיחוד משפיעים על האיחוד האירופי כולו. הנציבות האירופית הקציבה למדינות המוזכרות בהודעה חודשיים נוספים כדי ליישם את הצעדים הנאותים לצורך השלמת תהליך אימוץ הדירקטיבה, אחרת תשקול הנציבות לנקוט צעדים נוספים בעניינן. 

פורסם 16-02-2020