הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה אתמול (10.02.20) מדריך בנושא הונאות מסוג "הנדסה חברתית" ( Email Compromise / CEO Fraud Schemes). המדריך מהווה תרגום למסמך מקצועי בנושא זה שחובר ואומץ ביולי 2019 ע"י קבוצת Egmont , המאגדת יחידות מודיעין פיננסי ביותר מ-160 מדינות. 

המונח "הונאת הנדסה חברתית" מתייחס למעשי תרמית שבהם עבריינים משתלטים על אימיילים של אנשים תמימים כדי לשלוח באמצעותם הוראות תשלום מזויפות למוסדות פיננסיים או לאנשי קשר עסקיים, במטרה לגנוב כספים או לגרום להעברת מידע שיסייע לביצוע הונאה פיננסית. מיד לאחר ההונאה, הכספים מועברים במהירות דרך המערכת הפיננסית העולמית, לעתים קרובות במספר מדינות שונות, כדי להסתיר ולהלבין את הכספים. 

המדריך שפרסמה הרשות נועד להביא להגברת המודעות לתופעה בציבור הרחב ובקרב גורמים במערכות הפיננסיות ובמערכת האכיפה, תוך הכרה בתפקיד המרכזי שממלאים הגופים הפיננסיים בזיהוי, סיכול ודיווח על הונאות אלה. כמו כן, מטרתו ליידע את הגורמים הרלבנטיים בטיפולוגיות ובסיכוני הלבנת הון הקשורים להונאות הנדסה חברתית. 

בנוסף, המסמך כולל רשימת "דגלים אדומים" לזיהוי הונאות הנדסה חברתית והעברות פיננסיות הקשורות לפעילות זו. להלן מספר דגלים אדומים כאמור:  

• הלקוח שולח הוראות אשר מורות לשלם למוטב ידוע, אך פרטי חשבון המוטב שונים מהעבר. 

• הלקוח שולח הוראות אשר מורות לשלם למוטב עמו אין ללקוח שום היסטוריה של תשלומים או קשר עסקי מתועד, והתשלום בסכום דומה או גבוה מתשלומים שנשלחו בעבר על ידי הלקוח למוטבים.

• הלקוח שולח הוראות להעביר תשלומים למוסד פיננסי זר אשר מתועד בתלונות לקוחות כיעד חשוד לעסקאות כוזבות.

• עובדו או נציגו של הלקוח שולח הוראות למוסד פיננסי בשם הלקוח אשר מבוססות באופן בלעדי על תכתובת דוא"ל עם מנהלים בכירים, פרקליטים או מיופי כוחם, אולם עובדו או נציגו של הלקוח אומר כי לא הצליח לאמת את העסקאות עם אותם מנהלים בכירים, פרקליטים או מיופי כוח.

פורסם 11-02-2020