משרד האוצר האמריקאי פרסם ביום חמישי האחרון (06.02.20) את מסמך האסטרטגיה הלאומית של ארה"ב לשנת 2020 בנושא מניעת מימון טרור ועבירות פיננסיות נוספות. המסמך מהווה מעין "מפת דרכים" ליישום רפורמות במשטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור של ארה"ב, שיאפשרו לשפר את היעילות והאפקטיביות של המסגרת הרגולטורית האמריקאית ולסגור פערים בתשתית החוקית של המדינה בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

האסטרטגיה מפרטת את האיומים המרכזיים, החולשות והסיכונים של משטר זה, לצד הנושאים שנמצאים בראש סדר העדיפויות של רשויות הפיקוח והאכיפה הפיננסיות. השאיפה היא שמוסדות פיננסיים יסתייעו במסמך לצורך ביצוע הערכות הסיכון שלהם, ושהרשויות שמבצעות ביקורות באותם מוסדות ישתמשו בו כדי להעריך את טיב הציות של הגופים מפוקחים אל מול הסיכונים המתוארים.  

בין השאר, מתוארים במסמך החולשות והסיכונים הבאים במשטר למניעת הלבנת הון ומימון טרור בארה"ב: 

• היעדר שקיפות מידע על נהנים סופיים בישויות תאגידיות. 

• ניצול סקטור הנדל"ן בארה"ב למטרת הלבנת הון.  

• ניצול חשבונות קורספונדנטיים במוסדות פיננסיים אמריקאיים לצורך החדרת כספים שמקורם בעבירות לתוך המערכת הפיננסית האמריקאיות

• ניצול של נכסים דיגיטליים למטרת ביצוע עבירות פיננסיות.  

על מנת למזער סיכונים אלה, הממשל האמריקאי מתכנן לפעול ליישום הצעדים הבאים: 

1. אימוץ חקיקה בנוגע לאיסוף מידע מזהה על נהנים סופיים בישויות תאגידיות, במועד הקמת החברה וכאשר יש שינויים בבעלות. 

2. אימוץ חקיקה שתקטין את הסיכונים להלבנת הון באמצעות רכישות נדל"ן אנונימיות המבוצעות ללא מימון בנקאי, ע"י הטלת חובות זיהוי ודיווח גם במקרים אלה.  

3. עדכון החובות הרגולטוריות בתחום הנכסים הדיגיטליים. בין השאר, תיבחן האפשרות להפחית את סף הזיהוי בפעולות בנכסים דיגיטליים אל מתחת לרף הקיים של 3,000 דולר. בנוסף, תיבחן האפשרות להרחיב את חובות מניעת הלבנת הון ומימון טרור גם לפעולות בנכסים דיגיטליים שאינם נדרשים לכך כיום. 

לקריאת המסמך לחץ כאן.

פורסם 09-02-2019