הרשות המפקחת על השווקים הפיננסיים בשוויץ (FINMA) הציגה ביום שישי האחרון (07.02.20) טיוטת הנחייה הכוללת מספר שינויים בהנחיות הרגולריות הקיימות לגופים המפוקחים במדינה. 

בין השאר, FINMA הודיעה על שינויים בתקנות הנוגעות לנכסים דיגיטליים, במטרה להתאים את המסגרת הרגולטורית הקיימת להנחיות המעודכנות של ארגון ה-FATF לנותני שירותים בנכסים דיגיטליים שפורסמו באמצע 2019. 

בהתאם לכך, יופחת הסף הכספי לזיהוי לקוחות בפעולות הקשורות להמרת מטבע קריפטוגרפי, מהסף הנוכחי של 5,000 פרנק שוויצרי ל-1,000 פרנק שוויצרי. 

פורסם 09-02-2019