בתאריך 10.01.20 נכנסה לתוקף הדירקטיבה החמישית של האיחוד האירופי למניעת הלבנת הון ומימון טרור (Directive (EU) 2018/843). 

הדירקטיבה מהווה את המסגרת החוקית המחייבת את כלל המדינות החברות באיחוד האירופי בכל הנוגע למשטרי מניעת הלבנת הון ומימון טרור. הדירקטיבה החמישית פורסמה ברשומות האיחוד האירופי ביוני 2018, ולמדינות האיחוד הוקצבה תקופת מעבר ליישום הדירקטיבה במסגרת התקנות והחוקים הלאומיים שלהן, עד לתאריך 10.01.20. 

להלן השינויים העיקריים המופיעים בדירקטיבה החמישית: 

• החלת משטרי מניעת הלבנת הון ומימון טרור על מטבעות וירטואליים ונותני שירותים במטבעות אלה, לרבות זירות מסחר וירטואליות וספקים של ארנקי קסטודיאן הפועלים בתחומי האיחוד האירופי. נותני שירותים אלה נדרשים כעת לבצע הליכי זיהוי ובדיקות נאותות ללקוחות, לדווח על פעולות חשודות, ועוד.  

• הטלת חובות מניעת הלבנת הון על סקטור סוחרי האמנות, לרבות גלריות ובתי מכירה פומבית, כאשר שווי העסקה או שרשרת העסקאות הוא 10,000 אירו ומעלה. כמו כן, הוטלו חובות מניעת הלבנת הון על יועצי מס ומתווכי נדל"ן. 

• הטלת חובות לביצוע בקרות מוגברות ביחס לפעולות פיננסיות ועסקאות הקשורות לאזרחים של מדינות בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור, בהתאם לרשימת מדינות בסיכון שתפורסם מעת לעת על ידי האיחוד האירופי. 

• מתן גישה ציבורית מלאה למרשמים מרכזיים של נהנים סופיים בחברות הרשומות באיחוד האירופי (וזאת לעומת הגרסה הקודמת של הדירקטיבה, שבה נדרש מבקש המידע להוכיח "עניין לגיטימי" על מנת לקבל גישה למידע זה). 

• כל מדינה באיחוד האירופי נדרשת כעת להכין רשימה של "תפקידים ציבוריים בכירים" (prominent public functions), על מנת לסייע בזיהוי אנשי ציבור באותה מדינה. המדינות החברות ישלחו את הרשימות שלהן לנציבות האירופית, וזו תפרסם רשימה משותפת אחת של כל התפקידים הציבוריים הבכירים בתחומי האיחוד האירופי. 

• הורדת הסף הכספי לזיהוי מחזיקי כרטיסים נטענים (prepaid cards) מ-250 אירו ל-150 אירו.

הנוסח העדכני של הדירקטיבה החמישית זמין לקריאה והורדה במאגר החקיקה באתר אמנט ( תחת "חקיקה מחו"ל" >> "האיחוד האירופי"). למעבר למאגר לחץ כאן.  

פורסם 12-01-2020