משרד המשפטים האמריקאי הודיע לאחרונה (02.01.20) כי חתם על נספח להסכם אי-תביעה עם הבנק השוויצרי Union Bancaire Privée (UBP), בגין אי-דיווח על חשבונות של לקוחות אמריקאים, אשר העלימו נכסים מרשויות המס בארה"ב. 

ההסכם המקורי בין משרד המשפטים לבין הבנק נחתם בינואר 2016, ובמסגרתו הודה הבנק שאפשר לכ-3,000 לקוחות אמריקאים שניהלו בו חשבונות להעלים מס מהרשויות בארה"ב. היקף הנכסים שניהל הבנק עבור אותם לקוחות אמריקאים באותו זמן עמד על קרוב ל-5 מיליארד דולר. בעקבות זאת, שילם הבנק למשרד המשפטים קנס של כ-187 מיליון דולר.   

במסגרת הנספח שנחתם כעת, הבנק הודה שהיה צריך לדווח למשרד המשפטים על קרוב ל-100 חשבונות נוספים של לקוחות אמריקאים בזמן חתימת ההסכם, ובעקבות זאת ישלם קנס נוסף של 14 מיליון דולר. 

על רקע זה נזכיר, כי במסגרת תכנית הבנקים השוויצרים של משרד המשפטים האמריקאי נחתמו הסכמי אי-תביעה עם 80 בנקים בשנים 2016-2015, והוטלו קנסות בהיקף כולל של כ-1.36 מיליארד דולר. בנקים זרים שהשתתפו בתכנית היו מחויבים לזהות את כלל החשבונות של משלמי המיסים האמריקאים שנוהלו אצלם, במישרין או בעקיפין, ובכך להסדיר סוגיות של אחריות פלילית בארה"ב הקשורה לשירותי בנקאות offshore שסופקו לאותם לקוחות. 

פורסם 07-01-2020