מספר רשויות פיקוח פדרליות בארה"ב, ביניהן הבנק המרכזי של ארה"ב והיחידה למודיעין פיננסי בארה"ב (FINCEN) פרסמו אתמול (03.12.19) הצהרה משותפת שעניינה מתן שירותים פיננסיים ללקוחות העוסקים בגידול והפצה מסחריים של קנאביס (Hemp-Related Businesses). 

הרקע להצהרה היא פסיקה של משרד החקלאות האמריקאי (USDA) שפורסמה אוקטובר 2019. פסיקה זו קובעת מסגרת לאסדרה של תעשיית הייצור המקומי של קנאביס בארה"ב, בעקבות שינויי חקיקה בארה"ב שהסירו את הקנאביס מרשימת החומרים המסוכנים ביותר והתירו את גידולו במסגרת החוק הפדרלי. פסיקה זו מאפשרת למדינות השונות בארה"ב להקים מנגנונים לאסדרה ופיקוח על ייצור קנאביס מקומי (במידה והדבר מותר בחוק המקומי של אותה מדינה) או להכפיף את התחום לפיקוח ורישוי פדרלי במקרים מסוימים. 

בהתאם לפסיקה זו, ההצהרה המשותפת שפורסמה כעת מבהירה למוסדות הפיננסיים כי בנקים אינם נדרשים עוד למלא דיווח על פעולה חשודה (SAR) על לקוחות שהינם מגדלי קנאביס, ובלבד שהללו מחזיקים ברישיון בהתאם לדרישות החוק. בנקים בארה"ב מצופים לפעול בהתאם ללקוחות אלה לפי ההנחיות הסטנדרטיות לגבי הגשת דיווחים על פעולות חשודות, ולהגיש SARs רק כאשר יש אינדיקציה לפעולה חשודה. 

באשר למתן שירותים פיננסיים למגדלי קנאביס ברישיון, רשויות הפיקוח מותירות להחלטת הבנק, אילו שירותים להציע ללקוחות אלה, אם בכלל. בנקים שיחליטו להעניק שירותים לעסקים מסוג זה נדרשים ליישם תכנית למניעת הלבנת הון אשר תואמת את רמת המורכבות והסיכונים הקשורים לפעילות זו, ולציית לכל הדרישות הרגולטוריות הנוגעות לזיהוי לקוחות, דיווח על פעולות חשודות, בדיקות נאותות מבוססות סיכון, ועוד. 

עוד נמסר, כי FINCEN צפויה להפיץ הנחייה משלימה ביחס ללקוחות הנמנים עם סקטור זה, לאחר שתבצע הערכה נוספת של הפסיקה שהופצה ע"י משרד החקלאות האמריקאי. 

פורסם 04-12-2019