ב-05.11.19 פורסמו ברשומות ילקוט הפרסומים הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לדיווחי מפעיל מערכת לתיווך באשראי. 

ההנחיות מגדירות את הוראות הדיווח למפעילי מערכת לתיווך באשראי, אשר נדרשים לעמוד בחובות איסור הלבנת הון ומימון טרור החל מאוקטובר 2019, עת נכנס לתוקפו צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מפעיל מערכת לתיווך באשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ט-2019.

בין השאר, ההנחיות קובעות את אופן העברת הדיווחים התקופתיים של מפעילי מערכת לתיווך באשראי על פעולות רגילות, לרבות סוגי הקבצים ומבנה הקבצים. בנוסף, ההנחיות כוללות תבנית לדיווח על פעולה בלתי רגילה (או ניסיון לביצוע פעולה), שאותו נדרשים מפעילי מערכת להעביר לרשות בסמוך לעשיית הפעולה או רישומה. 

ההנחיות ייכנסו לתוקפן תוך שלושה חודשים ממועד פרסומן ברשומות. קובץ ההנחיות הועלה למאגר החקיקה באתר אמנט (תחת "הנחיות נוספות"). למעבר למאגר לחץ כאן

פורסם 28-11-2019