הבנק המרכזי של ארה"ב (ה-FED) פרסם ב-16.11.19 את דו"ח היציבות הפיננסית (Financial Stability Report), הסוקר את איתנותה של המערכת הפיננסית האמריקאית והאתגרים שעימם היא מתמודדת. 

אחת הסוגיות שבהן עוסק הדו"ח היא האפשרות של השקת מערכות תשלום של מטבעות קריפטוגרפיים מסוג "Stablecoins". כזכור, מדובר בצורה של מטבע קריפטוגרפי שערכו אמור להיות צמוד לנכס ספציפי (למשל, מטבע מקומי כמו הדולר או מתכת דוגמת זהב) או סל של נכסים (דוגמת פורטפוליו של מטבעות סוברניים). הצמדה זו נועדה לתת פתרון לתנודתיות הגבוהה המאפיינת מטבעות וירטואליים אחרים דוגמת הביטקוין, ולהפוך אותה לצורת תשלום רווחת ונפוצה בקנה מידה גלובלי. 

בדו"ח הנוכחי, ה-FED אמנם מכיר בעובדה שמערכות תשלום המתבססות על Stablecoins יכולות לעודד תשלומים זולים ומהירים יותר, ולאפשר את שילובן הפיננסי של אוכלוסיות שכיום מודרות משימוש בשירותי בנקאות פיננסיים מסורתיים, אך במקביל הוא מזהיר מפני האתגרים והסיכונים שנשקפים ממטבעות אלה, לרבות אנונימיות שמונעת שקיפות פיננסית ועלולה לשמש ככלי להלבנת הון, מימון טרור ועבירות כלכליות נוספות. אתגרים אלה מלווים בחששות נוספים מפני חוסר היכולת לנהל בצורה אפקטיבית סיכוני אשראי, נזילות, שוק וסיכונים תפעוליים ב-stablecoins, דבר שעלול להוביל לחוסר יציבות של המערכת הפיננסית. 

לאור זאת, מודגש בדו"ח כי כל רשת גלובלית של stablecoins, דוגמת יוזמת ה"ליברה" של פייסבוק, חייבת להיות כפופה לאותן חובות בתחום הכרת הלקוח ובדיקות נאותות נוספות המוטלות על מוסדות פיננסיים מסורתיים. ה-FED מוסיף כי עמדה זו משותפת לרגולטורים במדינות רבות, אשר הבהירו כי מנפיקים, מפעילים ונותני שירותים של stablecoins נדרשים למנוע את ניצול המערכות שלהם ע"י עבריינים המבקשים להסתיר את זהותם, ולציית לחוקי מניעת הלבנת הון ומימון טרור בכל מדינה ומדינה שבה הם פועלים. עוד נכתב בדו"ח, כי ה-FED פועל בתיאום הדוק עם רגולטורים נוספים, כדי להבטיח שכל מערכת גלובלית של stablecoins תיתן מענה כולל לאתגרים אלה.  

פורסם 18-11-2019