היחידה למודיעין פיננסי באוסטרליה (AUSTRAC) פרסמה לאחרונה (30.10.19) מסמך הערכת סיכוני הלבנת הון ומימון טרור עבור סקטור הבנקאות השיתופית באוסטרליה (mutual banking sector). המסמך פורסם במסגרת סדרה של הערכות סיכון מגזריות שפורסמו ע"י AUSTRAC, במטרה לסייע לתעשייה הפיננסית באוסטרליה לשבש ולסכל פעילות עבריינית המכוונת כנגד המערכת הפיננסית במדינה.  

בנקים שיתופיים, אגודות בנייה ואיגודי אשראי שיתופיים הם מוסדות פיננסיים שנמצאים בבעלות לקוחותיהם. על פי רוב הם מספקים שירותים לקהילות מסוימות, או תומכים בלקוחות הפועלים בתעשייה מסוימת או בבעלי מקצועות ספציפיים. בעשור האחרון, מוסדות אלה הכפילו את היקפי פעילותם באוסטרליה, ונכון לשנת 2018 החזיקו בבעלותם כ-113 מיליארד דולר אוסטרלי, עם היקף פיקדונות כולל של כ-96.8 מיליארד דולר אוסטרלי. 

עפ"י המסמך, הסיכון הכולל להלבנת הון של מוסדות פיננסיים שיתופיים באוסטרליה מוערך כבינוני. דיווחים על פעולות חשודות המועברים ע"י סקטור זה מצביעים בעיקר על פעולות גדולות ותכופות במזומן, פעולות הקשורות לצדדים שלישיים בלתי ידועים, וכן העברת כספים מהירה ומסועפת בין מוסדות פיננסיים. עבירות המקור שמוסדות אלה חשופים אליהן במיוחד הן הונאות כנגד יחידים המאופיינות בהתחזות, העלמות מס והונאות ששמות להן למטרה כספי קצבאות רווחה במוסדות אלה. 

עיקר החשיפה של סקטור זה להלבנת הון נובע מסוג המוצרים המוצעים ע"י המוסדות השיתופיים, ובכלל זה חשבונות עם רמות גבוהות של חשיפה למזומן; גישה להעברות בינ"ל (לרבות מדינות שנמצאות בסיכון גבוה); ופעולות פיננסיות שנעשות ע"י צדדים שלישיים שזהותם אינה ידועה. כמו כן, מוסדות פיננסיים שיתופיים המעניקים שירותים למגזר עובדי הציבור חשופים יותר לסיכוני שחיתות וניצול לרעה של כספי ציבור.  

גם סיכון מימון הטרור בסקטור הבנקאות השיתופית מוערך כבינוני (הגם שרק פחות מחצי אחוז מהדיווחים הבלתי רגילים המועברים ע"י מוסדות שיתופיים קשורים למימון טרור). המאפיינים העיקריים של מימון טרור בסקטור זה הם שימוש בעמותות צדקה ותרומות, במטרה לסייע לפעילותם של אזרחים אוסטרלים המשמשים כפעילי טרור בשירות ארגוני טרור זרים (foreign terrorist fighters) או כדי לאפשר מעשי טרור באוסטרליה ומחוצה לה. 

המסמך צופה את המשך התרחבותו של סקטור הבנקאות השיתופית באוסטרליה, וחוזה גידול בהיצע המוצרים וערוצי ההפצה. לאור זאת, AUSTRAC מזהירה כי גם הפגיעות והחשיפה של הסקטור לניצול ע"י גורמי פשיעה צפויות לגדול, ומדגישה כי מוסדות שיתופיים נדרשים לבדוק על בסיס מתמשך את המערכות והבקרות שלהם למניעת הלבנת הון ומימון טרור, כדי להבטיח את נאותות הציות אל מול פרופיל הסיכון המשתנה שלהם.

פורסם 14-11-2019