הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה לאחרונה את גיליון מס' 32 של "מידע הון" (נובמבר 2019), אשר מרכז וסוקר עדכונים וחדשות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור בארץ ובעולם. הגיליון הנוכחי סוקר, בין היתר, עדכוני חקיקה, חידושי פסיקה, הכרזות, פרסומים רלבנטיים של הרשות וגופים ממשלתיים נוספים, וכן עדכונים על פעילות ארגון ה-FATF וארגונים בינ"ל נוספים. 

בעדכוני החקיקה מוזכר צו איסור הלבנת הון החל על מפעילי מערכת לתיווך באשראי, אשר הוגדרו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים כמערכת מקוונת הפועלת לתיווך בין מלווים ללווים שהם יחידים (Peer-to-Peer). הצו, שפורסם ברשומות באפריל 2019, מטיל על נותני שירות מסוג זה חובות איסור הלבנת הון ומימון טרור, לרבות זיהוי ואימות של מקבלי שירות, ביצוע הליך הכרת לקוח, ובדיקה מול הרשימות כהגדרתן בצו. 

בעדכוני הפסיקה מדווח על ההליך המשפטי שניהלה חברת ישראמיינרס העוסקת בתחום המטבעות הדיגיטליים כנגד בנק איגוד, בעקבות כוונת הבנק לסגור את חשבונה של החברה בשל חששות להלבנת הון והיעדר יכולתו לעקוב אחר נתיב הכספים. במסגרת פסק הדין, שהתקבל בבית המשפט המחוזי בת"א במרץ 2019, קיבל בית המשפט את תביעת החברה, וקבע כי אין הבנק יכול לאסור באופן גורף על פתיחת חשבון ללקוח העוסק במטבעות דיגיטליים, אולם קיבל את טענת הבנק לפיה אין לחייבו לקבל כספים שהומרו ממטבעות ביטקוין, בשל חשש בנוגע למקור הכספים.

בנוסף, הרשות מעדכנת על מסמכים חדשים שפרסם ארגון ה-FATF בתחום הפיקוח על נכסים וירטואליים. מסמכים אלה כוללים מדריך ליישום גישה מבוססת סיכון על העיסוק בנכסים וירטואליים ועל נותני שירות בנכסים וירטואליים, אשר מעדכן מסמך דומה משנת 2015 ומבהיר כיצד יש ליישם את המלצות הארגון בהקשר של נכסים וירטואליים. כמו כן, הארגון פרסם הערה פרשנית בנושא תחולת המלצותיו על נכסים וירטואליים. הערה זו מגדירה כללים מחייבים החלים הן על מדינות והן על נותני שירות בנכסים וירטואליים, לרבות החובה להעריך ולפעול למזעור הסיכונים הקשורים לפעילות בנכסים וירטואליים ולנותני שירות בהם, וליישם את האמצעים הקבועים בהמלצות ה-FATF, כולל בדיקות להכרת הלקוח, שמירת רישומים, העברת דיווחים, בדיקה מול הרשימות במסגרת יישום סנקציות כלכליות ועוד.

פורסם 11-11-2019