ארגון ה-FATF מגבש בימים אלה מסמך הנחייה שנועד להבהיר כיצד ניתן להשתמש במערכות זיהוי דיגיטלי (Digital ID) במסגרת ביצוע בדיקות נאותות ללקוח (CDD). מטרת ההנחיה היא לסייע לממשלות, למוסדות פיננסיים ולגופים מפוקחים אחרים ליישם גישה מבוססת סיכון בכל הנוגע לשימוש בזיהוי דיגיטלי, במסגרת הליך "הכרת הלקוח" וביצוע CDD. 

לפני מספר ימים פרסם ה-FATF טיוטה של מסמך ההנחיה, במסגרת הליך התייעצות פומבי עם גופים מקרב הסקטור הפרטי. במסגרת זאת, ה-FATF מבקש לקבל הערות ודעות לטיוטה מבנקים, נותני שירותים בנכסים וירטואליים וגופים מפוקחים אחרים, וכן מרשויות לאומיות במדינות השונות, ה-FATF מעוניין במיוחד לקבל משוב בנושאים הבאים:  

• איזה תפקיד ממלאות מערכות זיהוי דיגיטליות במסגרת ביצוע בדיקות נאותות מתמשכות או מעקב אחר פעולות פיננסיות? מהו המידע המזהה הדיגיטלי שנאסף במסגרת תהליך ה-on-boarding, ומיהם הגורמים האחראים לאיסוף המידע? האם הנתונים שנאספים רלבנטיים לביצוע בדיקות נאותות מתמשכות למטרות מניעת הלבנת הון ומימון טרור או לניטור פעולות פיננסיות? 

• אילו רישומים נשמרים אצל המוסד הפיננסי או נותני שירות אחרים במסגרת שימוש במערכת זיהוי דיגיטליות למטרות CDD? כיצד שמירת רישומים הנובעים משימוש במערכת זהות דיגיטלית בתהליך ה- on-boardingמשפיעה על צעדים אחרים למניעת הלבנת הון ומימון טרור (למשל, בדיקות נאותות מתמשכות או ניטור אחר פעולות)? 

• כיצד מערכות זהות דיגיטלית יכולות לסייע לשילוב פיננסי (כלומר, להגביר את האמון בזיהוי הלקוח ואימות זהותו)? 

הערות בנושא זה ניתן לשלוח ל-FATF עד לתאריך 29.11.19, לכתובת המייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. יש לציין בשורת הנושא " Comments of [author] on the draft Digital ID Guidanc”

פורסם 03-11-2019