בית הנבחרים האמריקאי אימץ לאחרונה (23.10.19) חוק בשם Corporate Transparency Act, אשר יחייב הקמת מאגר כלל-ארצי שיכלול פרטי נהנים סופיים בחברות המאוגדות בארצות הברית. 

עפ"י דברי ההסבר בהצעת החוק, למרות שכיום מאוגדות בארה"ב כ-2 מיליון חברות מדי שנה, רק מספר בודד של מדינות בארה"ב דורשות מהן למסור מידע על היחידים העומדים מאחורי חברות אלה ושולטים בהן בפועל. בעקבות זאת, תהליכי הקמת החברות בארה"ב מנוצלות ע"י עבריינים וגורמי טרור כדי להסתיר את זהותם וכערוץ לביצוע הלבנת הון, מימון טרור, העלמות מס ועבירות נוספות הפוגעות במסחר הבינ"ל. 

על רקע זה, ארה"ב סופגת ביקורת מזה שנים רבות ע"י ארגון ה-FATF, אשר מתריע על כך שארה"ב אינה עומדת בדרישות הארגון לאיסוף מידע מדויק, מהימן ועדכני על נהנים סופיים, וקורא לה פעם אחר פעם לתקן את הפער המהותי הזה במאמציה למניעת הלבנת הון ומימון טרור. בניגוד לארה"ב, כל 28 המדינות החברות באיחוד האירופי נדרשות להקים מאגרי מידע הכוללים נתונים על נהנים סופיים בחברות המאוגדות בתחומי האיחוד, מכוח הדירקטיבה האירופית למניעת הלבנת הון ומימון טרור.  

עפ"י החקיקה ההיסטורית שהתקבלה כעת ע"י בית הנבחרים האמריקאי, יוקם מאגר מידע לאומי שינוהל ע"י היחידה למודיעין פיננסי בארה"ב (FINCEN), שבו ירוכזו הנתונים המזהים של נהנים סופיים בחברות אמריקאיות. במסגרת החוק, נהנה סופי מוגדר בתור כל אדם שיש לו שליטה משמעותית בחברה; מי שמחזיק 25% או יותר ממניות החברה;  ו/או מי שמקבל הטבות כלכליות משמעותיות מנכסי החברה. 

ישויות שיבקשו להתאגד בארה"ב יהיו מחויבות למסור את הפרטים הללו ל-FINCEN במסגרת בקשת ההתאגדות שלהן. כמו כן, תאגידים קיימים יידרשו למסור ל-FINCEN את המידע על הנהנים הסופיים שלהם תוך שנתיים ממועד פרסום התקנות הסופיות מכוח החוק. 

החוק יועבר כעת לאישור סופי של הסנאט האמריקאי, לפני כניסתו לתוקף. לעיון בהצעת החוק לחץ כאן

פורסם 03-11-2019