ארגון ה-FATF פרסם לאחרונה (18.10.19) את תוצאות הדיונים מאסיפת מליאת הארגון שהתכנסה בפריז בשבוע שעבר.  

להלן עיקרי ההחלטות והנושאים שנידונו במפגש:

אימוץ מסמך הנחייה בנושא מערכות זיהוי דיגיטלי: ה-FATF עדכן על כוונתו לפרסם טיוטת הנחייה בנושא שימוש בזהות דיגיטלית (" guidance on the use of digital identity") , במסגרת הליך התייעצות ציבורי שנועד לסייע לממשלות ולמוסדות פיננסיים ליישם גישה מבוססת סיכון ביחס לשימוש במערכות זיהוי דיגיטלי. טיוטת ההנחיה תנתח את אופני השימוש, המהימנות והעצמאות של מערכות זיהוי דיגיטלי, ותבחן את הדרכים שבהן מערכות כאלו יכולות לענות על דרישות ה-FATF בהקשר להליך "הכרת הלקוח" וביצוע בדיקות נאותות. הטיוטה צפויה להתפרסם בקרוב באתר האינטרנט של ה-FATF.  

אימוץ מסמך "דרכי פעולה מומלצות" בנושא נהנים סופיים: ה-FATF מציין כי למרות ששקיפות של נהנים סופיים הינה חיונית למניעת ניצול של חברות, עמותות או ישויות אחרות למטרות הלבנת הון ומימון טרור, מדינות רבות מתקשות ליישם בצורה אפקטיבית את המלצות ה-FATF בתחום זה. לפיכך, הארגון אישר מסמך חדש של "דרכי פעולה מומלצות" בנושא זה (Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons). המסמך החדש, שצפוי גם הוא להתפרסם בקרוב, יפרט את המאפיינים העיקריים של שיטות אפקטיביות לאיתור וחשיפת זהותם של נהנים סופיים, תוך הצגת מודלים ודוגמאות ממדינות שונות. כמו כן, המסמך עתיד לפרט חלופות שונות להשגת מידע על נהנים סופיים בישויות זרות. 

הצהרה על מידת הציות של ברזיל לסטנדרטים בינ"ל למניעת הלבנת הון ומימון טרור: החל משנת 2016, ה-FATF מפרסם הצהרות חוזרות ונשנות שבהן הוא מביע דאגה מכשל מתמשך של ברזיל לתקן ליקויים חמורים שזוהו בדוחות הביקורת של ה-FATF על מדינה זו, ובמיוחד ליקויים הקשורים למניעת טרור ומימון טרור. 

בהצהרה הנוכחית של הארגון, ה-FATF מציין כי ברזיל ביצעה התקדמות משמעותית בתחום זה, אך לצד זאת הארגון מביע דאגה חמורה בנוגע ליכולתה של ברזיל לציית לסטנדרטים הבינ"ל ולהתמודד עם הלבנת הון ומימון טרור. הרקע לכך הוא החלטה שהתקבלה לאחרונה ע"י בית המשפט העליון בברזיל, אשר מגבילה את היכולת להשתמש במודיעין פיננסי במסגרת חקירות פליליות. כמו כן, ה-FATF הביע חשש מכך שהחלטת בית המשפט תשפיע על היכולת של היחידה למודיעין פיננסי במדינה זו לשתף מידע עם רשויות אכיפת חוק אחרות. הארגון מסר כי הוא עוקב מקרוב אחר המצב, ומצפה מברזיל לספק לו ערבויות מתאימות למילוי התחייבויותיה כלפי הארגון.

החלטות עיקריות נוספות שהתקבלו במפגש המליאה: פרסום הצהרה מעודכנת על מדינות בסיכון; פרסום הצהרה בנושא סיכונים הקשורים למטבעות וירטואליים מסוג "stablecoins". 

פורסם 23-10-2019