היחידה למודיעין פיננסי באוסטרליה (AUSTRAC) הודיעה ביום שלישי האחרון (24.09.19) על מינוי מבקר חיצוני לשלוחה האוסטרלית של חברת פייפאל (PayPal Australia), שיבדוק האם החברה פעלה כנדרש בהתאם לחוק האוסטרלי למניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

עפ"י ההודעה, מינוי המבקר החיצוני מתבצע בעקבות חששות מתמשכים בנוגע לציות של PayPal לחובות הדיווח על הוראות תשלום בינ"ל, שלפיהן נדרשים גופים מפוקחים לדווח על העברת כספים או נכסים שיוצאים לאוסטרליה או נכנסים אליה. 

במסגרת הביקורת תיבדק, בין השאר, מידת ואפקטיביות הציות של PayPal Australia בנושאים הבאים: 

• חובות המופיעות בתכנית הארגונית של PayPal Australia למניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

• חובות הדיווח בכל הנוגע להוראות תשלום בינ"ל (International Funds Transfer Instructions). 

• חובות בנוגע לשמירת רישומים. 

עוד נכתב, כי תוצאות הביקורת יסייעו ל- PayPal עצמה לשפר את הציות שלה, אך גם יסייעו ל- AUSTRAC להחליט אם לנקוט פעולה רגולטורית נוספת נגד החברה. המבקר ידווח ל- AUSTRAC על ממצאיו תוך 120 יום, ולאחר מכן יוחלט אם לנקוט פעולות נוספות. 

פורסם 26-09-2019