ארגון MONEYVAL, אשר פועל מטעם המועצה האירופית ועוסק בקביעת סטנדרטים וביצוע הערכות הדדיות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור, פרסם אתמול (25.09.19) את דו"ח הפעילות השנתי של הארגון לשנת 2018. 

בדו"ח מפורטות הצעדים והתהליכים שביצע הארגון במהלך 2018, לרבות החלטות שהתקבלו ע"י מליאת הארגון ויוזמות של MONEYVAL להתמודדות עם אתגרים דחופים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור. בין השאר, הארגון קיים "שולחנות עגולים" בנושא בנקאות קורספונדנטית ושילוב פיננסי של מגזרים ואוכלוסיות שאינם זוכים לגישה מלאה למערכת הפיננסית הבינ"ל; ערך סדנה להגברת האפקטיביות בפעילותם של שופטים ותובעים בכל הנוגע לניהול הליכים הקשורים לעבירות הלבנת הון ומימון טרור; ויזם דיונים בנושא מניעת הלבנת הון שמקורו בסחר בבני אדם.

כמו כן, בדו"ח מובאת סקירה תמציתית לגבי דוחות ההערכה שאומצו בשנה החולפת ע"י הארגון ביחס למדינות החברות בו. במסגרת זו, מוזכר גם דו"ח ההערכה המשותף של MONEYVAL וארגון ה-FATF ביחס לישראל, אשר בדק את האפקטיביות של משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור בישראל, ואת רמת הציות של ישראל להמלצות ה-FATF. כזכור, לאחר אימוץ הדו"ח במליאת ה-FATF באוקטובר 2018 הפכה ישראל לחברה רשמית בארגון זה. 

הדו"ח השנתי של MONEYVAL חוזר על עיקרי הממצאים ביחס לישראל, ומשבח את האפקטיביות של משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור בישראל, אשר שמה בראש סדר העדיפויות שלה את המאבק בהון השחור, עם ממוצע חילוטים שנתי בהיקף של יותר מ-24 מיליון אירו. עוד מוזכרת לטובה יכולתה של המדינה לחקור ולהעמיד לדין חשודים בגין עבירות הלבנת הון ומימון טרור, תוך שימוש אפקטיבי במודיעין פיננסי. 

עם זאת, מודגש הצורך לשפר את הפיקוח והצעדים למניעת הלבנת הון ומימון טרור בסקטורים מסוימים בישראל. בין השאר, נכתב כי ההבנה בנוגע לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור בסקטור נותני שירותי המטבע עדיין אינה מספקת (הגם שהייתה עלייה משמעותית בדיווחים על פעולות חשודות המתקבלים מסקטור זה). בנוסף, ישראל עדיין לא הטילה חובות פיקוח למניעת הלבנת הון ומימון טרור על מתווכי נדל"ן, סוחרים במתכות יקרות, ועל נותני שירותים בתחום הקמה וניהול של נאמנויות וחברות. עוד צוין, כי עורכי דין ורואי חשבון אינם נדרשים לדווח על פעולות חשודות. בהתייחס למניעת מימון טרור, נכתב כי ישראל חייבת לשפר את פעילותה בנוגע למניעת ניצולם של מוסדות ללא כוונת רווח למטרות מימון טרור, במיוחד ע"י הגברת המשאבים המוקצים לרישום ופיקוח על ארגונים מסוג זה.  

לקריאת הדו"ח המלא לחץ כאן. 

פורסם 26-09-2019