ארגון MONEYVAL, אשר פועל מטעם המועצה האירופית ועוסק בקביעת סטנדרטים וביצוע הערכות הדדיות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור, פרסם היום (12.09.19) דו"ח הערכה בנוגע לאפקטיביות המשטר למניעת הלבנת הון ומימון טרור במלטה, ובנוגע לרמת הציות של מלטה להמלצות ארגון ה-FATF. 

הדו"ח מצביע על חולשות מהותיות רבות בפיקוח של מלטה בתחום זה, וקורא לרשויות לחזק את צעדיהן למניעת הלבנת הון ומימון טרור. בין השאר, הדו"ח מביע דאגה בנוגע לכך שרשויות האכיפה אינן מסוגלות כיום להתמודד בצורה אפקטיבית עם מקרי הלבנת הון מורכבים הקשורים לעבירות פיננסיות, עבירות שוחד ושחיתות. בהקשר זה, נכתב כי קיים צורך בשיפורים מהותיים בכל הנוגע לחילוט נכסים שהינם פרי עבירות הלבנת הון ועבירות מקור הקשורות לכך. 

בהקשר של מימון טרור, נקבע כי צעדי הרשויות בתחום זה אינם עומדים בהלימה לחשיפה של המדינה לסיכוני מימון טרור פוטנציאליים. בעוד שלמלטה יש תשתית חוקית מוגדרת למאבק במימון טרור, בפועל מעט מאוד חקירות נערכו בגין עבירות אלה, ואף אחת מהן לא הובילה להעמדות לדין או להרשעות. בנוסף, ארגון MONEYVAL מציין כי רשויות הפיקוח במלטה אינן מחזיקות במשאבים נאותים שמאפשרים להן לבצע פיקוח מבוסס סיכון, בהתחשב בגודל, במורכבות ובפרופיל הסיכון של הסקטור הפרטי במדינה. כמו כן, סנקציות בשל אי ציות לחובות מניעת הלבנת הון ומימון טרור אינן אפקטיביות, פרופורציונליות או מרתיעות.

לאור תוצאות ההערכה, MONEYVAL החליט ליישם הליך של מעקב מוגבר (enhanced follow-up procedure) ביחס למלטה, ומצפה ממנה לדווח על התקדמותה ביישום הליקויים עד דצמבר 2021. 

פורסם 12-09-2019