רשות המסים והמכס הבריטית (HMRC) הודיעה לאחרונה (04.09.19) כי הטילה קנס של 7.8 מיליון ליש"ט על חברה בשם Touma Foreign Exchange Ltd, בשל הפרות של חוקים ותקנות למניעת הלבנת הון ומימון טרור בבריטניה. 

Touma Foreign Exchange היא חברה לונדונית הפועלת כנותן שירותי מטבע (MBS). בהודעת ה- HMRC נמסר כי חקירת הרשויות העלתה שפעילותה של חברת Touma התאפיינה בכשלים חמורים בשנים 2017-2018, אשר הפרו תקנות הנוגעות להערכת סיכונים ושמירת רישומים, מדיניות ובקרות, ביצוע בדיקות נאותות, וכן הכשרה נאותה לעובדים. בנוסף, על מנהל החברה, Hassanien Touma, נאסר להחזיק בתפקיד ניהולי כלשהי בכל חברה שכפופה לחובות למניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

מדובר בקנס הגבוה ביותר שהוטל עד כה ע"י רשות המיסים הבריטית בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור. פעולת אכיפה זו מתבצעת על רקע הגברת המאמצים של רשויות הפיקוח בבריטניה להחמיר את האכיפה על נותני שירותי מטבע, ובמיוחד נותני שירותי העברות כספים הקשורים למדינות בסיכון או ישויות שנמצאות בסיכון גבוה לפשיעה פיננסית. 

פורסם 11-09-2019