הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה היום (09.09.19) מסמך אשר מסכם את הנחיות ארגון ה-FATF בנושא יישום גישה מבוססת סיכון לנותני שירות עסקי. 

כזכור, ביוני 2018 פרסם ה-FATF מסמכי הנחייה מעודכנים ליישום גישה מבוססת סיכון עבור עורכי דין, רואי חשבון, ונותני שירותי נאמנות  וחברות. זאת, במטרה לסייע לנותני שירותים בסקטורים אלה לגבש צעדים אפקטיביים להתמודדות עם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, בעת התקשרות ראשונית עם לקוחות או במהלך הקשרים העסקיים עמם, באופן המותאם לגודלם, לטיב השירותים שהם מספקים וסוג הסיכונים שעמם הם מתמודדים.  

התקציר שמתפרסם כעת ע"י הרשות לאיסור הלבנת הון, נועד להנגיש את מסמכי ההנחיה הללו לנותני השירות העסקי, תוך התמקדות בהיבטים הרלבנטיים לנותני השירות העסקי בישראל. במסגרת זו, הרשות מדגישה את חובת נותן השירות העסקי לביצוע הערכת סיכונים לגבי לקוח מיד עם יצירת מערכת היחסים עמו, וסוקרת את קטגוריות הסיכון הנפוצות ביותר (סיכון גיאוגרפי או סיכון מדינה; סיכון לקוח; וסיכון עסקי). כמו כן, הרשות סוקרת סוגי פעילות בעלת חשיפה מוגברת לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור (דוגמת ניהול כספי לקוח בחשבון נאמנות, עסקאות נדל"ן, הקמת תאגידים, ועוד). 

חלקים נוספים בתקציר עוסקים בחובת הכרת הלקוח באופן ראשוני ומתמשך; חובות זיהוי בעלי שליטה ונהנים; וקיום מנגנוני בקרה פנימית על הציות לדרישות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור. בעמ' 21 לתקציר מופיעה רשימת "דגלים אדומים" המסייעים לזיהוי פעילות של לקוחות שעלולה להיות בסיכון גבוה, בחתך של פעולות חריגות ומקור כספים חריג (למשל: פעולות הדורשות סכום בלתי פרופורציונלי של מימון פרטי; העמדת סכום משמעותי במזומן כבטוחה עבור הלווה; קבלת או העברת כספים למדינה זרה ללא קשר מניח את הדעת בין הלקוח לבין אותה מדינה). 

לקריאת התקציר לחץ כאן.  

פורסם 09-09-2019