משרד המפקח הכללי של משרד האוצר האמריקאי פרסם לאחרונה (04.09.19) דו"ח ביקורת שבדק את הנאותות של פעולות FINCEN, היחידה למודיעין פיננסי של משרד האוצר האמריקאי, בכל הנוגע להכרזה על מוסדות פיננסיים זרים שנמצאים בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור. 

נזכיר כי סעיף 311 של "חוק הפטריוט" האמריקאי (USA PATRIOT Act)  מסמיך את שר האוצר האמריקאי לנקוט צעדים שונים נגד איומי הלבנת הון ומימון טרור שמקורם במדינות זרות, כדי להגן על המערכת הפיננסית האמריקאית. שר האוצר האמריקאי, בתורו, הסמיך את FINCEN למלא את המשימה הזו, ע"י זיהוי מדינות זרות, מוסדות פיננסיים זרים, עסקאות בינלאומיות או סוגי חשבונות שנמצאים בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור. 

בנוסף, FINCEN מוסמכת לדרוש ממוסדות פיננסיים אמריקאיים לנקוט "אמצעים מיוחדים" (Special Measures) כדי להתגונן נגד איומי הלבנת הון ומימון טרור הקשורים למקרים אלה, החל מפרסום הנחיות להשגת רישומים על פעולות פיננסיות ונהנים סופיים, וכלה בהנחיות לניתוק המוסד הפיננסי הזר מהמערכת הפיננסית האמריקאית. הצעדים הללו מאוגדים במסגרת תהליך סדור המכונה " Section 311 Process", והוא מתואר בדו"ח במסגרת טבלה 2, עמ' 7. כמו כן, בנספח 3 (עמ' 15) מופיעה טבלה עם פירוט ההכרזות של FINCEN על מוסדות פיננסיים זרים או מדינות זרות מתוקף סעיף 311, כולל הכרזות שבוטלו מאז. 

במסגרת הביקורת נבדקו המנגנונים שמשמשים את FINCEN כדי להכריז על אמצעים מיוחדים מתוקף סעיף 311 של חוק הפטריוט. ממצאי הביקורת העלו כי FINCEN פעלה כנדרש בהתאם להוראות החוק כאשר קבעה שישות כלשהי נמצאת בסיכון גבוה להלבנת הון (primary money laundering concern). עם זאת, הביקורת מצאה כי FINCEN לא גיבשה נהלים שמנחים כיצד לפעול במקרים בהם היא פתחה בהליך בעניינה של ישות כלשהי, אך לא מצאה ממצאים לגבי סיכון גבוה להלבנת הון הגלום בפעילותה של אותה ישות. במקרים כאלה FINCEN יכולה לנקוט צעדי המשך (מעקב אחר פעילותה של אותה ישות; קבלת מידע ממדינות נוספות; או סגירת ההליך), אך כאמור הנהלים של FINCEN לא כללו הליכים סדורים לביצוע הפעולות הללו, וגם לא נהלים לתיעוד הסיבות לסגירת התיק. 

בעקבות דו"ח הביקורת תוקנו נהלי FINCEN, וכעת הם כוללים הנחיות לביצוע פעולות גם במקרים בהם הממצאים הראשוניים ביחס לישות מסוימת לא מעלים חשד מבוסס להלבנת הון או מימון טרור.  

פורסם 09-09-2019