פסיקה שהתקבלה לאחרונה ע"י בית המשפט לערעורים במחוז קולומביה בארה"ב קובעת כי רשויות התביעה הפדרליות מוסמכות להשיג רישומים בנקאיים המצויים בידי בנקים זרים, גם אם הפעולות הפיננסיות שבהן מדובר לא בוצעו במישרין דרך חשבונות בנק אמריקאיים וגם אם רישומים אלה נמצאים מחוץ לשטחה של ארה"ב. הפסיקה תומכת בעמדתו של משרד המשפטים האמריקאי, שדורש משלושה בנקים סיניים להעביר לידיו רישומים הקשורים לניסיונות של צפון קוריאה לעקוף את הסנקציות האמריקאיות. 

תחילתה של הפרשה בחקירה שערך משרד המשפטים האמריקאי, אשר העלתה כי בנק צפון קוריאני השתמש בחברת פרונט מהונג קונג בשם Mingzheng International Trading, כדי לייצא פחם ומחצבים נוספים, תמורת תשלום במטבע אמריקאי בשווי של מאות מיליוני דולרים. עפ"י רשויות התביעה האמריקאיות, כספים הקשורים לעסקאות אלה עברו דרך חשבונות בנק המנוהלים בשלושה בנקים סיניים המחזיקים חשבונות קורספונדנט בארה"ב. רשויות התביעה בארה"ב טוענות כי על ידי כך התאפשר לצפון קוריאה לעקוף את הסנקציות האמריקאיות ולהפנות מימון פוטנציאלי במטבע דולרי לתוכנית הגרעין שלה. למרות ששמם של הבנקים הסיניים לא צוין בפסיקה, העיתון Financial Times מדווח כי מדובר בבנקים הסינים Bank of Communications, China Merchants Bank ו- Shanghai Pudong Development Bank (SPDB). 

בדצמבר 2017, הרשויות בארה"ב שלחו זימונים להתייצבות בפני חבר מושבעים (grand jury subpoenas) עבור Bank of Communications ו- Merchants Bank (שמחזיקים סניפים בארה"ב), וזימון מכוח "חוק הפטריוט" האמריקאי ל- SPDB, שאינו מחזיק סניפים בארה"ב, אך משתמש בחשבון קורספונדנט אמריקאי. חוק הפטריוט מעניק לתובע הכללי בארה"ב ולשר האוצר האמריקאי סמכויות חקירה מיוחדות בכל הנוגע לחשבונות בנק קורספונדנט אמריקאיים, ואף מעניק להם את היכולת לנתק בנקים זרים מגישה למערכת הפיננסית האמריקאית במידה ומתברר כי מדובר במוסדות פיננסיים שנמצאים בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור. במסגרת הזימונים הללו, רשויות התביעה בארה"ב דרשו שהבנקים ימסרו לידיהם רישומים בנקאיים מהשנים 2017-2012 הנוגעים לפעולות חברת הפרונט הסינית בחשבונות המנוהלים אצלם. 

הבנקים הסיניים סירבו להיעתר לדרישה, וטענו כי החוק הסיני מונע מהם להגיב לבקשות לקבלת אינפורמציה מחוץ לערוצים המוסדרים במסגרת אמנת הסיוע ההדדי בין ארה"ב לסין. עוד טענו הבנקים, כי זימון מכוח חוק הפטריוט האמריקאי לבנק שאינו מחזיק סניפים בארה"ב חורג מסמכות הממשל האמריקאי, וכי הזימונים ממילא אינם תקפים משום שמדובר ברישומים שנמצאים מחוץ לשטחה של ארצות הברית. לאחר שבית המשפט המחוזי הפדרלי דחה את טענות הבנקים, הם עתרו בפני בית המשפט הפדרלי לערעורים.   

בפסיקה שהתקבלה כעת, בית המשפט קבע לגבי שני הבנקים הראשונים, כי עצם העובדה שהם מחזיקים בסניפי בנק בשטחה של ארה"ב מספיקה כדי לבסס את סמכות השיפוט האמריקאית במקרה זה, שכן בהסכמי פתיחת הסניפים הם הסכימו לסמכות השיפוט של בית המשפט האמריקאי בכל עניין הקשור לחוקי הבנקאות בארה"ב. לגבי בנק SPDB, נקבע כי למרות שאינו מחזיק בסניף בנק בארה"ב, עצם השימוש שלו בחשבון קורספונדנט בארה"ב מספיקה כדי לבסס את סמכות האכיפה האמריקאית הנוגעת לפעילות הצפון קוריאנית בחשבונותיו. בכך דחה בית המשפט את טענות הבנקים ואישרר את עמדת בית המשפט הפדרלי המחוזי שחייב את הבנקים לחשוף את הרישומים הנוגעים לפעילות הצפון קוריאנית בחשבונותיהם. 

גורמים ברשויות התביעה האמריקאיות ציינו כי הפסיקה תיתן רוח גבית למאמציה של ארה"ב לחקור הפרות פוטנציאליות של סנקציות, ותהיה לה השפעות מרחיקות לכת על בנקים זרים שמשתמשים בחשבונות קורספונדנט אמריקאיים. זאת, מכיוון שמשמעות הפסיקה היא שהם יהיה כפופים לסמכות אמריקאית להשגת רישומים הקשורים לאותם חשבונות קורספונדנט, גם אם הפעולות הללו נעשו שלא דרך החשבון ומחוץ לשטחה של ארצות הברית.   

בשלב זה, אף אחד מהבנקים הסיניים אינו מואשם בעבירות הקשורות להפרת הסנקציות, אך הפסיקה מעלה את האפשרות ש- SPDB עלול להיות מנותק ממימון במטבע דולרי אמריקאי. זאת, משום ש"חוק הפטריוט" האמריקאי (Patriot Act ) מאפשר לתובע הכללי בארה"ב ולשר האוצר האמריקאי את הסמכות לנתק את הגישה של בנקים זרים מחשבונות קורספונדנט אמריקאים, אם הם אינם מצייתים לזימון שהוגש להם מכוח החוק. SPDB הוא הבנק הגדול ביותר בשנחאי, עם נכסים בשווי של כ-900 מיליארד דולר. ניתוק חשבון הקורספונדנט שלו עלול להיות בעל השלכות דרמטיות על הבנק, וכפועל יוצא מכך גם על היחסים בין ארה"ב לסין. 

פורסם 08-09-2019