רשות ני"ע האמריקאית (ה-SEC) הודיעה לאחרונה (29.08.19) כי חברת Juniper Networks Inc תשלם קנס של כ-11.7 מיליון דולר כדי להסדיר אישומים בדבר הפרות החוק האמריקאי למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים (חוק ה-FCPA) באמצעות חברות הבת של ברוסיה וסין. זאת, מבלי להודות או להכחיש את הממצאים. 

Juniper Networks היא חברה אמריקאית העוסקת בפיתוח מוצרים בתחום אבטחת סייבר. חברות הבת שלה ברוסיה וסין הן JNN Development Corp, Juniper Networks R&D Ltd ו- Juniper Networks Shanghai Ltd. 

עפ"י ממצאי ה- SEC, בין השנים 2013-2008 עובדי המכירות של הבחרה בסין סיכמו בחשאי עם מפיצים של החברה להעניק הנחות ללקוחות באמצעות מימון טיולים ופעילויות פנאי ללקוחות, לרבות עובדי ממשל, באופן שהפר את מדיניותה המוצהרת של החברה שאסרה על מתן הנחות נוספות ללקוחות בצורה בלתי נאותה. פעילויות אלה מומנו תוך שימוש בכספים שנמצאו חשבונות שנוהלו מחוץ לספרי החברה, אשר כונו "כספים כלליים" ("common funds").  גם לאחר שלהנהלה הבכירה נודע על אי-הסדרים בהתנהלות החברה ברוסיה, הצעדים שנקטה Juniper לתיקון ההפרות לא היו אפקטיביים, וההפרות נמשכו במשך שלוש שנים נוספות. 

עוד נכתב, כי עובדי המכירות בחברות הבת הסיניות שינו באופן כוזב את סדר היום של אירועי הלקוחות שערכה החברה, כדי להפחית מהערך הכספי האמיתי של פעילויות הפנאי שמומנו עבור הלקוחות. בעקבות זאת נקבע כי החברה הפרה את תקנות החשבונאות ושמירת הרישומים של חוק ה-FCPA. עם זאת, במסגרת קביעת גובה הקנס התחשבה ה-SEC בשיתוף הפעולה של החברה עם החקירה ובצעדים שנקטה לחיזוק תכנית הציות שלה, לרבות מינוי קצין ציות ראשי והקמת פונקציית חקירות עצמאית בארגון.

פורסם 04-09-2019