אתר העיתון Wall Street Journal דיווח לאחרונה (28.08.19) כי רשות ניירות הערך האמריקאית (ה-SEC) שלחה בחודשים האחרונים מכתבים לחברות ציבוריות בארה"ב, על מנת לברר סוגיות הנוגעות לציות של אותן חברות למשטרי הסנקציות של ארה"ב. 

עפ"י הכתבה, מדובר כחלק ממגמה של תשאול הולך וגובר של ה-SEC בנוגע לגילויים ציבוריים של אותן חברות על פעולות חשודות הקשורות למדיניות שנמצאות תחת סנקציות. עוד נמסר, כי בשנה הנוכחית לפחות 42 חברות קיבלו עד כה מה-SEC מכתבים בנוגע לפעילות בתחומים הקשורים לסנקציות של OFAC. עם החברות והגופים הללו נמנים PayPal Holdings Inc, Bank of New York Mellon Corp וחברת הנסיעות הסינית Ctrip.com International Ltd. 

המכתב לחברת PayPal נשלח מה-SEC בנוגע לדוח השנתי של החברה לשנת 2018, שבו היא הציגה גילוי על כך שדיווחה מיוזמתה ל-OFAC על פעולות חשודות שיתכן שהפרו את הסנקציות האמריקאיות. ה-SEC ביקשה מ- PayPalפרטים לגבי המדינות הקשורות לפעולות אלה ולהיקף הפעילות של החברה ביחס לאליהן. בנוסף, ה-SEC ביקשה מהחברה לפרט האם המגע שלה עם המדינות הללו מהווה "סיכון מהותי" ("material risk") למשקיעים. בהקשר זה כתבה ה-SEC, כי משקיעים רבים מעדיפים להימנע מהשקעות בחברות שעושות עסקים עם מדינות שהוכרזו ע"י ארה"ב כמדינות תומכות טרור, וכי PayPal צריכה לתת מענה להשפעה פוטנציאלית על עמדות המשקיעים, לרבות נזקי מוניטין. 

עוד צוין בכתבה, כי PayPal השיבה במכתב ל-SEC כי הפעולות החשודות האמורות, שהתרחשו בשנים 2016-2016, קשורות לצפון קוריאה, אירן, סודן וסוריה. PayPal מסרה כי הרווח מהפעולות הללו והנפח שלהן הינו זניח במסגרת הפעילות הכוללת של החברה, וכי עד כה OFAC לא קיבל החלטה אם להתייחס לפעולות הללו בתור הפרות פוטנציאליות. 

בהקשר זה נזכיר, כי בשנת 2015 נקנסה PayPal ע"י OFAC בסך של 7.6 מיליון דולר, בגין הפרת חוקי הסנקציות וכשלים בסריקה וסינון של שמות לקוחות ומוטבים מול רשימות הסנקציות השונות של הממשל האמריקאי, לרבות סנקציות נגד איראן, סודן, קובה, ונגד גורמי טרור עולמי ויצרניות נשק להשמדה המונית. 

פורסם 04-09-2019