הרשות המפקחת על השווקים הפיננסיים בשוויץ (FINMA) פרסמה אתמול (26.08.19) הנחייה בנוגע לאופן שבו כללי מניעת הלבנת הון ומימון טרור בשוויץ חלים על ספקים של שירותים פיננסיים בטכנולוגיית הבלוקצ'יין. בהנחיה נכתב כי FINMA מכירה בפוטנציאל של טכנולוגיות חדשניות עבור התעשייה הפיננסית, אך יחד עם זאת חלה חובה על מודלים עסקיים מבוססי בלוקצ'יין לפעול בתוך המסגרת הרגולטורית הקיימת, דבר שתקף במיוחד בכל הנוגע לכללי מניעת הלבנת הון ומימון טרור, לאור הסיכונים הגבוהים הנובעים מהאנונימיות האינהרנטית של טכנולוגיית הבלוקצ'יין.  

על רקע זה, מזכירה FINMA כי ארגון ה-FATF חידד לאחרונה את הסטנדרטים שלו בתחום הפיקוח על נכסים וירטואליים, ופרסם ב-21.06.19 הנחיה המבהירה את החובות למניעת הלבנת הון ומימון טרור המוטלות על ספקי שירותים בנכסים וירטואליים (VASPs), דוגמת נותני שירותי המרה במטבעות קריפטוגרפיים, ספקי ארנקים דיגיטליים וזירות מסחר. 

בהתאם להנחיות ה-FATF, החוק השוויצרי למניעת הלבנת הון ומימון טרור חל על ספקים של שירותים פיננסיים בבלוקצ'יין, ומתוקף כך ספקים אלה מחויבים לאמת את זהות לקוחותיהם, לזהות מוטבים, ליישם גישה מבוססת סיכון במסגרת ניטור פעילות הלקוח ולהגיש דיווחים על פעולות חשודות. 

במקביל, ההנחיה הנוכחית מבהירה כי בשונה מהסטנדרטים של ה-FATF, החובה לזיהוי השולח והמוטב תקפה ללא יוצא מן הכלל, כך שהיא חלה גם על ארנקים בלתי מפוקחים (unregulated wallets) או ארנקים חיצוניים (external wallets), דוגמת ארנקים שאינם מנוהלים עבור הלקוח ע"י צד שלישי, אלא מנוהלים ישירות ע"י הלקוח. לפיכך, מוסדות פיננסיים וגופים נוספים המפוקחים ע"י FINMA מורשים לשלוח מטבעות קריפטוגרפיים לארנקים חיצוניים, או לקבל מטבעות מארנקים אלה, אך ורק במקרים שארנקים אלה שייכים ללקוחות שזהותם אומתה ושהוכיחו את הבעלות שלהם על הארנק החיצוני באמצעים הטכנולוגיים המתאימים. 

במקביל, FINMA הודיעה כי הנפיקה לראשונה רישיונות פעילות כנותני שירותים פיננסיים לשתי חברות שוויצריות שעוסקות במתן שירותים באמצעות הבלוקצ'יין: חברת SEBA Crypto AG, העוסקת בהעברת נכסים בין נותני שירותי המרה מבוססי קריפטו לבין שווקים פיננסיים מסורתיים, וחברת Sygnum AG, אשר מספקת מערכות לאיחסון, מסחר וניהול נכסים דיגיטליים. עפ"י ההודעה, שתי החברות הללו יציעו שירותים ללקוחות מוסדיים ומקצועיים, וההנחיה החדשה חלה בצורה מלאה על חברות אלה.

פורסם 28-08-2019