רשות ני"ע האמריקאית (ה-SEC) הודיעה לאחרונה (23.08.19) כי חתמה על הסדר עם Deutsche Bank, שבמסגרת ישלם הבנק קנס של כ-16 מיליון דולר, כדי להסדיר אישומים בדבר הפרת חוק ה-FCPA, החוק האמריקאי למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים. זאת, מבלי שהבנק הודה או הכחיש את האישומים נגדו. 

עפ"י ממצאי ה-SEC, בין השנים 2014-2006 הבנק יישם פרקטיקות העסקה פסולות ("Referral Hires"), שבמסגרתן העסיק קרובי משפחה של עובדי ציבור באזור אסיה-פסיפיק ורוסיה, עפ"י בקשתם של אותם עובדי ציבור, וזאת כדי להבטיח פעילות עסקית עם ישויות ממשלתיות, שבמסגרתה גרף הבנק רווחים בהיקף כולל של יותר מ-10 מיליון דולר. 

שיטות העסקה אלה התרחשו למרות שלבנק הייתה מדיניות כתובה עוד משנת 2010 שנועדה לאתר ולמנוע פרקטיקות העסקה מושחתות באזור אסיה-פסיפיק. עוד נקבע, כי הבנק כשל להתמודד עם סיכון זה באופן גלובלי עד שנת 2015. באחד המקרים שתוארו ע"י ה-SEC, הבנק העסיק את בתו של יו"ר חברה ממשלתית בסין, לבקשתו של אותו עובד ציבור, אף על פי שלא הייתה לה הכשרה למשרה שבה הועסקה, וזאת בסמוך לביצוע עסקאות של הבנק עם אותה חברה. 

עם זאת, במסגרת קביעת גובה הקנס, ה-SEC התחשבה בשיתוף הפעולה של Deutsche Bank עם החקירה ובצעדים שנקט כדי לתקן את ההפרות, לרבות חיזוק תכנית הציות שלו למניעת שחיתות והכנסת רפורמות לפרקטיקות ההעסקה שלו ברחבי העולם, לרבות נוהל חדש שבמסגרתו היחידה למניעת שחיתות של הבנק נדרשת לאשר כל העסקה של מועמד שהומלץ ע"י לקוח, לקוח פוטנציאלי או עובד ציבור.  

Deutsche Bank אינו הבנק הראשון שנקנס ע"י הרשויות בארה"ב בשל העסקת קרובי משפחה של עובדי ציבור זרים. בשנת 2016, בנק JPMorgan  ספג קנס של 264 מיליון דולר בגין פרקטיקות העסקה פסולות באזור אסיה-פסיפיק. בשנת 2018, הבנק השוויצרי Credit Suisse ספג קנס של 77 מיליון דולר בגין אישומים דומים.  

פורסם 28-08-2019