רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פרסמה לאחרונה (18.08.19) קול קורא, ובו בקשה לקבלת מידע על מיזמים בתחומי הפינטק והבלוקצ'יין.  

במסגרת זו, מזמינה הרשות יזמים וחברות בתחומים אלה, המיישמים פתרונות טכנולוגיים מתקדמים במתן שירותים פיננסיים ואשר חייבים בקבלת רישיון כנותני שירותים פיננסיים, לפנות אליה אם ברצונם שבמסגרת תהליך הרישוי יילקח בחשבון היישום הטכנולוגי הייחודי שעומד בבסיס פעילותם. 

בין השאר, מתבקשים יזמים אלה להתייחס במסגרת פנייתם לרשות להיבטים רגולטוריים שונים, לרבות: פירוט חסמים רגולטוריים שאיתם מתמודד היזם; הצבעה על הקלות אפשריות, ככל שאלה אינן פוגעות בפעולות הפיקוח של הרשות; וכן השוואה לרגולציה החלה בעולם על היזם או על פעילות דומה, בדגש על מדינות ה-OECD, אשר היזם סבור שיכולה להתאים לישראל. 

פניות מסוג זה לרשות שוק ההון ניתן להעביר עד ליום 01.11.19. 

פורסם 26-08-2019