הצוות משותף של רשות התחרות ורשות ניירות ערך פרסם לאחרונה (06.08.19) את הדו"ח הסופי לעידוד התחרות בשוק הברוקראז' - שירותי מסחר בניירות ערך. הדו"ח כולל שורה של המלצות לעידוד התחרות בתחום הברוקראז' ולחיזוק האיתנות של הגופים הפועלים בתחום. 

להלן חלק מההמלצות המופיעות בדו"ח:  

• השלמת חקיקת חוק ברוקר דילר, על מנת להסדיר את תחום הברוקר דילר בישראל בדומה למקובל בשווקי הון מפותחים, במטרה להגביר את ההגנה על ציבור המשקיעים ולהגדיל את אמון הציבור בפעילות זו. החקיקה בנושא מקודמת בימים אלה ע"י רשות ניירות ערך יחד עם משרד האוצר. 

• מתן הקלה לפתיחת חשבון ניירות ערך באופן מקוון: הדבר נועד להקל על חברי בורסה שאינם בנקים בעת פתיחת החשבון, באמצעות ביצוע תהליכי "הכר את הלקוח" באופן מקוון, תוך הסתמכות על אמצעי זיהוי כגון חתימה דיגיטלית, שיחת ועידה מצולמת, העברה בנקאית מחשבון המקור ואמצעים נוספים.

• שיפור המערכת הסגורה והליך העברת פעילות חשבון הלקוח: המערכת הסגורה מאפשרת לחברי בורסה שאינם בנקים (חש"בים) לפתוח חשבון  תוך מתן פטורים מביצוע הליכי זיהוי ואימות פרטי הלקוח שנעשו כבר בחשבון מקור, וזאת בתנאי שהכספים וניירות הערך מועברים רק אליו וממנו. הדו"ח ממליץ על שינויים נוספים במערכת הסגורה, שעשויים להקל על הליך המעבר של לקוחות בין הבנקים לחש"בים ובין החש"בים לבין עצמם. שינויים אלה כוללים: הסדרת המידע המועבר לגוף הפיננסי אליו מבוצעת העברה בנקאית, באופן שיכלול מידע מלא על זהות המעביר; מתן אפשרות גם לבנקים לפתוח חשבונות במערכת זו; והרחבת המקרים בהם ניתן לעשות שימוש במערכת, כמו העברת חשבון שנפתח במערכת זו בין גופים שונים.

כמו כן, הדו"ח כולל המלצות ליישום בטווח הארוך יותר, לרבות: בחינת הקמתה של קרן ביטוח שיתופית, שתעניק ביטוח למשקיעים במקרים של הונאה או רשלנות בתחום שירותי המסחר; ומתן היתר לחש"בים להנפיק אמצעי תשלום ישירות מחשבון המסחר של הלקוח. 

לעיון בדו"ח המלא לחץ כאן

פורסם 13-08-2019