הממשל האמריקאי פרסם אתמול (06.08.19) צו נשיאותי חדש המורה על הקפאת רכוש ונכסים של ממשלת ונצואלה ("“Blocking Property of the Government of Venezuela). 

הצו פורסם במסגרת הצעדים שנוקט הממשל האמריקאי נגד שלטונו הבלתי לגיטימי בוונצואלה של הדיקטטור ניקולאס מדורו, אשר רומס את התהליכים והמוסדות הדמוקרטיים בוונצואלה ומפר את זכויות האדם במדינה. 

הצו הנשיאותי החדש מורה על יישום הצעדים הבאים: 

• הקפאת כל הרכוש והנכסים של ממשלת וונצואלה הממוקמים בשטחה של ארצות הברית, או שנמצאים בחזקתם של אזרחי ותושבי ארה"ב. במסגרת זו, חל איסור להעביר נכסים אלה לגורם אחר, לייצא או לסחור בנכסים אלה. גופים ממשלתיים אלה כוללים, למשל, את הבנק המרכזי של ונצואלה, חברת הנפט הממשלתית של ונצואלה (PdVSA), או כל אדם שפועל עבורם או בשמם. 

• הקפאת רכוש ונכסים בשטחה של ארה"ב של כל אדם שמוגדר ע"י משרד האוצר האמריקאי כמי שמסייע באופן חומרי, פיננסי או באופן אחר ליחידים המוכרזים ע"י OFAC במסגרת הסנקציות על ונצואלה. בנוסף, הוטל איסור כניסה גורף על כניסתם של אישים אלה לשטחה של ארצות הברית.  

עם זאת, הצו מחריג מתחולת האיסור פעולות הקשורות לסיוע הומניטרי, דוגמת אספקת מזון, לבוש ותרופות, אשר נועדו לצרכים הומניטריים. במקביל, OFAC פרסם הנחיה משלו בנושא הושטת סיוע הומניטרי לעם בוונצואלה, אשר מתירה לאזרחים אמריקאים להמשיך ולבצע פעולות בעלות אופי הומניטרי דרך המערכת הפיננסית האמריקאית, לרבות העברות כספים אישיות ולא מסחריות למטרות הומניטריות דרך מוסדות פיננסיים מסוימים בוונצואלה, כמפורט בהיתר מס' B16 של OFAC. 

פורסם 07-08-2019