ארגון ה-FATF פרסם לאחרונה מסמך הנחייה מעודכן לביצוע הערכת סיכוני מימון טרור ברמה הלאומית (Terrorist Financing Risk Assessment Guidance). ההנחיה, שמעדכנת מסמך קודם של ה-FATF משנת 2013, נועדה לסייע לאנשי מקצוע ומומחים במדינות שונות לבצע הערכת סיכון לאומית למימון טרור על ידי הצגת גישות מומלצות, מקורות מידע רלבנטיים ודוגמאות מעשיות.  

פרק 3 במסמך (עמ' 33) עוסק בהערכת סיכוני מימון טרור חוצי גבולות, וכן בהערכת סיכונים בסקטורים ספציפיים, בדגש על מגזר הבנקאות ומגזר נותני שירותי העברות כספים (Money Value Transfer Services – MTVS). בהקשר זה, מודגשים השיקולים הספציפיים שיש להביא בחשבון ביחס לסקטורים אלה בעת ביצוע הערכת סיכוני מימון טרור (למשל: סוגי המוסדות הבנקאיים וקווי העסקים או המוצרים והשירותים המוצעים; אופי הלקוחות שהבנק או ה- MTVs משרתים; מידת הציות של סקטור זה להוראות וחוקי מניעת הלבנת הון ומימון טרור באותה מדינה). 

פרק 4 במסמך (עמ' 43) מתמקד בהערכת סיכוני מימון טרור שאליהם חשופים ארגונים ללא כוונת רווח (NPOs). בהקשר זה מוצגות גישות מומלצות בהתבסס על ניסיונן של מדינות שונות, וכן דוגמאות למקורות מידע פוטנציאליים שיסייעו בזיהוי ובהערכת סיכונים אלה (נספח D). 

כמו כן, מודגש הצורך בהערכת סיכוני מימון טרור הקשורים לניצול משאבים טבעיים ע"י ארגוני וגורמי טרור (עמ' 40). בהקשר זה מתוארים הסיכונים הקשורים להפקת המשאבים, ייבוא וייצוא ע"י רשתות גורמי הטרור, וכן חשיפה פוטנציאלית של מדינה כזו או אחרת לשמש כ"מדינת מעבר" שבשטחה מנותבים המשאבים, בדרכם ממדינה בסיכון גבוה אל המשתמש הסופי. 

נספח A כולל רשימת קישורים להערכות סיכונים לאומיות שבוצעו ע"י מספר רב של מדינות (לרבות הערכת הסיכון של ישראל משנת 2017), וכן מקורות מידע רלבנטיים נוספים של ה-FATF, האו"ם וארגונים בינ"ל אחרים. 

נספח C מציג שילובים שונים של איומים וחולשות בתחום מניעת מימון טרור, ומראה כיצד הם עלולים להוביל לתרחישים שונים של מימון טרור (למשל: תרחיש של ניצול NPOs בתור חזית למימון טרור בשל פיקוח רופף ברמה הלאומית; היעדר דרישות נאותות לזיהוי נהנים סופים שהינם אזרחים זרים, דבר שעלול להוביל להיעדר מידע מספק על שליטה בחברות בבעלות מממני טרור). 

לצפייה במסמך המלא לחץ כאן. 

פורסם 08-07-2019