ענקית הקמעונאות האמריקאית וולמארט (Walmart Inc) חתמה לאחרונה (20.06.19) על הסכמים עם משרד המשפטים האמריקאי ועם רשות ני"ע האמריקאית (ה-SEC), שבמסגרתם תשלם החברה קנס כולל של כ-281 מיליון דולר, על מנת להסדיר אישומים בדבר הפרת החוק האמריקאי למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים (חוק ה-FCPA). מתוך סכום זה, 137 מיליון דולר ישולמו למשרד המשפטים האמריקאי, ו-144 מיליון דולר ישולמו ל-SEC. 

עפ"י הודעת משרד המשפטים, חברת וולמארט כשלה במשך שנים ליישם בקרות פנימיות נאותות למניעת שוחד בקרב חברות הבת הזרות שלה במקסיקו, הודו, ברזיל וסין. כתוצאה מכך, התאפשר לאותן חברות בת להעסיק צדדים שלישיים מתווכים (third-party intermediaries - TPIs) שהעבירו תשלומי שוחד לעובדי ציבור במדינות אלה, על מנת לקבל היתרים ורישיונות לפתיחת חנויות. כתוצאה מכך, חברות הבת של וולמארט הצליחו לפתוח חנויות וסניפים במדינות אלה בקצב מהיר יותר, ולגרוף רווחים גדולים יותר. 

כשלי החברה ביישום הבקרות התבטאו, בין השאר, בכך שחברות הבת של וולמארט לא ביצעו בדיקות נאותות לגבי ה- TPIs שהן העסיקו, לא דרשו אסמכתאות לפעולות שביצעו עבורה לפני שהעבירה להם תשלומים, ולא בדקו אם תרומות שבוצעו לסוכנויות ממשלתיות זרות לא הוסטו לשימושים אישיים של עובדי ציבור זרים. למרות שעובדים בכירים של וולמארט ידעו על הכשלים הללו, החברה החלה לפעול לתיקון ההפרות רק אחרי יותר מעשור, בשנת 2011.

מרבית החשבוניות שהונפקו ל- TPIsכללו קוד פנימי בנוגע לסיבה שעבורה חברת הבת ביצעה את התשלום שהגיע לידי עובדי הציבור (למשל: השגת מידע פנים שבידי עובד הציבור, הסרת חסמים רגולטוריים והימנעות מתשלום קנסות). תשלום אלה הוצגו בצורה כוזבת בספרי החברה כ"עלויות כלליות" (misc fees), "שונות" (miscellaneous), "תשלומים מקצועיים" (professional fees) או "תשלומים ממשלתיים" (government fee).    

בנוסף לקנס הכספי שהושת על וולמארט, החברה הסכימה להעסיק מבקר עצמאי בלתי תלוי בנושאי ציות תאגידי למשך שנתיים. 

פורסם 04-07-2019