קבוצת וולפסברג, אשר עוסקת בקביעת סטנדרטים ועקרונות למניעת הלבנת הון ומורכבת מנציגי 13 בנקים גלובליים, פרסמה לאחרונה (27.06.19) ערכת הסבר והדרכה העוסקת בשאלון בדיקת נאותות עבור בנקים המבקשים לפתוח חשבון קורספונדנט (Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire ובקיצור CBDDQ). 

כזכור, גרסה מעודכנת של השאלון פורסמה בחודש מרץ 2018, והיא כוללת 110 שאלות המחולקות ל-13 נושאים. מטרת השאלון היא להביא לסטנדרטיזציה של המידע אשר בנקים קורספונדנטים מבקשים מבנקים אחרים בעת פתיחה של חשבון קורספונדנט, כמו למשל: הבעלות על הבנקים, המוצרים והשירותים שהם מציעים, מערכות ומדיניות למניעת הלבנת הון ומימון טרור, ותכנית ציות למשטרי סנקציות ומניעת שחיתות ושוחד. הציפייה היא שאימוץ נרחב של השאלון ע"י מוסדות פיננסיים יפשט את הליכי בדיקת הנאותות סביב פתיחה וניהול של חשבון קורספונדנט, ויוזיל את העלויות הכרוכות בהליכים אלה. 

החומרים שפורסמו כעת כוללים מסמך עם הסברים מפורטים בנוגע לכל שאלה ושאלה, אשר מתארים בין השאר את הסיכונים שהשאלות נועדו לזהות, ומבהירים את הציפיות בנוגע לתקשורת בין הבנק הקורספונדנט לבנק הרספונדנט. 

נוסף על כך, ערכת ההדרכה כוללת סדרה של סרטונים קצרים – כל אחד על חלק אחר של השאלון – יחד סרטון שמספק סקירה כללית על השאלון, התפתחותו לאורך השנים ומטרתו. 

לצפייה בכלל החומרים שפורסמו לחץ כאן.  

פורסם 04-07-2019