ארגון ה-FATF פרסם לאחרונה את הדו"ח התקופתי שהוגש לפסגת פורום מנהיגי מדינות ה- G20 שהתקיימה ביפן בתאריכים 28-29.06.19. הדו"ח סוקר את הצעדים שנעשו בחודשים האחרונים ע"י ה-FATF בתחומים שנמצאים במוקד העשייה של הארגון, ומספק פירוט נוסף לגבי פעולות ומסמכי הנחייה חדשים של הארגון שנמצאים בשלבי גיבוש. 

להלן עיקרי הנושאים המופיעים בדו"ח:  

התקדמות ה-FATF בגיבוש סטנדרטים בתחום הנכסים הווירטואליים:  ה-FATF מעדכן בדו"ח על שינויים ועדכונים שביצע בחודשים האחרונים בסטנדרטים של הארגון, בתחום הפיקוח על נכסים וירטואליים, לרבות הכנסת תיקונים להמלצה 15 של הארגון ולמסמך הפרשנות להמלצה זו. כפועל יוצא מכך, הסטנדרטים של ה-FATF דורשים כעת כי ספקי שירותים בנכסים וירטואליים יהיו נתונים לפיקוח, רישוי ורישום למטרות מניעת הלבנת הון ומימון טרור. בנוסף, ה-FATF יבצע הערכה בנוגע להיקף ולמידת האפקטיביות של יישום הדרישות החדשות בקרב המדינות השונות. הערכה זו צפויה להתפרסם ביוני 2020. 

מניעת מימון טרור: הערכות הארגון מראות כי לרוב המדינות אין הבנה נאותה של סיכוני מימון טרור, ושני שליש מהמדינות אינן מסוגלות לבצע חקירות ולקיים הליכים משפטיים אפקטיביים בגין עבירות מימון טרור. על רקע זה, ה-FATF גיבש הנחייה שנועדה לסייע למדינות להעריך ולהבין בצורה נאותה את סיכוני מימון הטרור הנשקפים להן. בנוסף, בכוונת ה-FATF לגבש הנחייה ספציפית שתעסוק בדרכים אפקטיביות לביצוע חקירות והעמדות לדין במקרי מימון טרור.

טכנולוגיות פיננסיות וזהות דיגיטלית: ה-FATF מגבש בימים אלה מסמך הנחייה חדש שנועד להבהיר כיצד יש לבצע אופני זיהוי ואימות דיגיטליים במסגרת תהליך בדיקת נאותות הלקוח.  ההנחיה תבחן את ההזדמנויות הטמונות בטכנולוגיה זו, לרבות ההזדמנות לשילוב פיננסי גדול יותר של אוכלוסיות ומגזרים שונים, ובמקביל תדגיש את הסיכונים הפוטנציאליים ואת הצעדים למזעור סיכונים אלה. המסמך צפוי להתפרסם בסביבות חודש פברואר 2020.

נוסף על כך, ה-FATF עדכן במסגרת הדו"ח על צעדיו לשיפור השקיפות של מידע על נהנים סופיים, ועל מאמציו לצמצום הדרה פיננסית של לקוחות ומגזרים שונים מהמערכת הבנקאית (De-risking by Banks).  

לצפייה בדוח המלא לחץ כאן

פורסם 03-07-2019