ברשומות ילקוט הפרסומים פורסמה ב-26.06.19 הכרזת שר הביטחון על "ערוץ הלווין אלאקצא", מתוקף סמכותו של שר הביטחון לפי סעיפים 3 ו–6 לחוק המאבק בטרור ולפי תקנה 2 לתקנות המאבק בטרור. 

ערוץ הלווין אלאקצא הינו ערוץ הטלוויזיה של ארגון החמאס. הערוץ הוכרז ע"י משרד הביטחון עוד בחודש פברואר האחרון, ועיקרה של ההכרזה הנוכחית היא הוספת שמות חליפיים לאלה שנכללו בהכרזה המקורית. 

לצפייה בנוסח ההכרזה כפי שפורסם ברשומות לחץ כאן (למנויי אמנט). 

פורסם 30-06-2019