ארגון ה-FATF פרסם לאחרונה (21.06.19) את תוצאות הדיונים מאסיפת מליאת הארגון שהתכנסה באורלנדו בשבוע שעבר.

להלן עיקרי ההחלטות והנושאים שנידונו במפגש: 

מזעור סיכונים מפעולות בנכסים וירטואליים: ה-FATF אימץ מסמך פרשנות להמלצה 15 (INR. 15) העוסקת בטכנולוגיות חדשות, שמטרתו לספק הבהרות לתיקונים שבוצעו לאחרונה במסמך 40 ההמלצות של ה-FATF בנוגע לנכסים וירטואליים. מסמך הפרשנות מפרט את הצעדים שנדרשים ממדינות ומספקי שירותים בנכסים וירטואליים למטרות מניעת הלבנת הון ומימון טרור. במסגרת זאת, כלל המדינות נדרשות להעריך ולמזער סיכונים הקשורים לנכסים וירטואליים, וליצור משטר פיקוח על ספקי שירותים בנכסים וירטואליים. בנוסף, המדינות נדרשות לוודא שספקי השירותים עצמם מעריכים וממזערים סיכוני הלבנת הון, ומיישמים צעדי מנע מקיפים בהתאם להמלצות ה-FATF, לרבות הליכים לזיהוי לקוחת, סינון אל מול רשימות סנקציות והגשת דיווחים על פעולות חשודות.

במקביל לאימוץ מזכר הפרשנות, ה-FATF פרסם מסמך הנחייה מעודכן בנושא יישום גישה מבוססת סיכון בנכסים וירטואליים ובקרב ספקי שירותים בנכסים וירטואליים.

מאבק במימון טרור: מליאת ה- FATF קיבלה סקירה בנושא מערך המימון של דאע"ש, אל-קאעידה וארגוני טרור נוספים המסונפים אליהם. עפ"י הצהרת ה-FATF בנושא, דאע"ש ממשיך לנצל את סקטור נותני שירותי המטבע (MVTS) כדי להעביר כספים ברחבי העולם. למרות אובדן הטריטוריה של הארגון בעיראק וסוריה, הארגון עדיין מחזיק ברשותו במזומנים רבים ובמשאבים פיננסיים נוספים, והוא מנסה להשקיע אותם בעסקים ובהשקעות לגיטימיים. כך, למשל, ישנם ממצאים המעידים על כך שרשת חדשה של דאע"ש במרכז אפריקה מנסה להקים עסקים כדי לקנות זהב ולמכור אותו בשווקים זרים. 

הצהרה על התקדמותה של ברזיל בתיקון ליקויים: החל משנת 2016, ה-FATF מפרסם הצהרות חוזרות ונשנות שבהם הוא מביע דאגה מכשל מתמשך של ברזיל לתקן ליקויים חמורים שזוהו בדוחות הביקורת של ה-FATF על מדינה זו, ובמיוחד ליקויים הקשורים למניעת טרור ומימון טרור. בהצהרה הנוכחית של הארגון, ה-FATF מציין כי ברזיל אימצה לאחרונה שינויי חקיקה שנועדו להגביר את הציות של מדינה זו לסטנדרטים של ה-FATF. שינויים אלה ייבחנו ע"י ה-FATF בחודשים הקרובים, ובאוקטובר 2019 יחליט הארגון על הצעדים הבאים בעניינה של ברזיל. 

החלטות נוספות שהתקבלו במפגש המליאה: פרסום הצהרה מעודכנת על מדינות בסיכון;  עדכון שלושה מסמכי הנחייה בנושא יישום גישה מבוססת סיכון בקרב עורכי דין, רואי חשבון ונותני שירותים בתחום הקמת נאמנויות וחברות (TCSPs) ; וקבלתה של ערב הסעודית כחברה מלאה בארגון ה-FATF. 

פורסם 26-06-2019