המשרד לפיקוח על נכסים זרים במשרד האוצר האמריקאי (OFAC) הודיע לאחרונה על חתימת שלושה הסכמים נפרדים עם חברות הפועלות בתחום המלונאות והנסיעות. זאת, על מנת להסדיר אישומים בדבר הפרת תקנות הסנקציות על קובה. למרות שמדובר בהסדרים נפרדים, ההפרות נשאו אופי דומה וכללו אספקת שירותי נסיעות לקובה (הזמנת טיסות, מלונות וכו') ליחידים שונים, לרבות אזרחים קובנים, בין השנים 2011-2014, באופן שהפר את משטר הסנקציות על מדינה זו. 

ההסדר הראשון נחתם עם חברת Expedia Group Inc, שנקנסה ב-325,406 דולר. עפ"י ממצאי OFAC, ההפרות נבעו מכך שלחברות הבת של Expedia לא הייתה היכרות מספקת עם תקנות OFAC. באחד המקרים, Expedia רכשה חברת בת, אך רק כשנה לאחר הרכישה היא הודיעה לחברת הבת שהיא כפופה מעשה לחוק האמריקאי, והתמהמהה בשילוב של אותה חברת בת בקבוצה, בין השאר בהיבטי ציות. כתוצאה מכך, אותה חברת בת פעלה באופן עצמאי בתקופת הביניים עד לשילובה בקבוצה, ובין השאר ביצעה בפרק זמן זה את הפעילות העסקית שהובילה להפרות.  

ההסדר השני נחתם עם חברת Hotelbeds USA (חברת בת אמריקאית של קבוצת Hotelbeds Group הספרדית), שנקנסה ב-222,705 דולר. בהודעת OFAC נכתב כי החברה מכרה ביודעין חבילות תיירות במלונות בקובה, והנחתה את לקוחותיה להעביר את התשלומים עבור אותם שירותים לחשבון ספציפי בספרד. עפ"י OFAC, ההפרות נבעו בחלקן מפרשנות שגויה של עובדי החברה, שהאמינו כי מותר לה להעניק שירותי נסיעות לקובה, אם ההזמנות יבוצעו עבור אזרחים לא אמריקאים, ואם התשלומים יועברו לחשבונות בנק מחוץ לארה"ב. 

ההסדר השלישי נחתם עם חברת Cubasphere Inc, ועם יחיד נוסף שפעל בשמה, שנקנסו ב- ב-40,320 דולר. החברה והיחיד, שפעלו כספקים של שירותי נסיעות, קיבלו תשלומים מקבוצות ויחידים עבור ארגון נסיעות תיירות לקובה. החברה טיפלה גם בהוצאת ויזות לקובה של לקוחותיהם, תחת אמתלה של נסיעות למדינה על רקע דתי, למרות האופי התיירותי של הביקורים במדינה זו. בנוסף, החברה ייעצה ללקוחותיה להסתיר את האופי התיירותי של ביקוריהם בקובה, ולהסתיר חשבוניות או לוחות זמנים של הטיול עם חזרתם לארה"ב. 

על רקע ההסדרים הנ"ל, OFAC שב והמליץ לארגונים הכפופים לסמכות שיפוט אמריקאית, ולישויות זרות שעושות עסקים בארה"ב או עם אזרחים אמריקאים, לעיין במסמך שפורסם בחודש מאי 2019 (A Framework for OFAC Compliance Commitments), אשר מפרט דרכים מומלצות לגיבוש ויישום תכנית ציות מבוססת סיכון למשטר הסנקציות של OFAC.

פורסם 19-06-2019