סוכנות הידיעות "רויטרס" דיווחה לאחרונה (06.06.19) כי הנציבות האירופית שוקדת בימים אלה על הכנת דו"ח שיסקור את פרשיות הלבנת ההון הגדולות מהשנים האחרונות שהתגלו בבנקים אירופיים. זאת, על מנת למפות את הגורמים שתרמו לכשלים של אותם בנקים ולבחון האם יש לגזור מכך שינויים בחוקי וכללי האיחוד האירופי בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור.  

עפ"י הידיעה, הדו"ח יתמקד בשנים 2012-2018, ויבצע בין השאר "ניתוח בדיעבד" של מקרי הלבנת ההון שהתגלו ב- Deutsche Bank, ב- Societe General וב-Danske Bank. עוד נמסר, כי הבדיקה היא חלק מתכנית רחבה יותר לשיפור הגישה של האיחוד האירופי במסגרת המאבק בהלבנת הון, על רקע שורת שערוריות הלבנת ההון שאליהן נקלעו בנקים אירופיים בשנים האחרונות, לרבות  בדנמרק, אסטוניה, לטביה, מלטה, הולנד וקפריסין.

בהקשר זה נזכיר, כי בסוף 2018 החליטה מועצת האיחוד האירופי להעניק סמכויות אכיפה נוספות לרשות האירופית לפיקוח על סקטור הבנקאות (EBA), במקרים שבהם בנקים אירופיים מעורבים בפרשיות הלבנת הון. בין השאר, ה- EBA הוסמכה לנקוט צעדים באופן ישיר כנגד בנקים אירופיים, במידה שהרשויות הלאומיות במדינת האם שלהם אינן פועלות כנדרש נגד אותם בנקים. עוד הוחלט, כי ה-EBA תבצע הערכות סיכון ביחס לפעילותן של רשויות לאומיות שונות במדינות האיחוד, ותגבש עבורן סטנדרטים אחידים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

פורסם 10-06-2019