משרד האוצר האמריקאי פרסם לאחרונה (29.05.19) את הדו"ח השנתי בנושא הקפאת נכסי טרוריסטים (Terrorist Assets Report) לשנת 2018. הדו"ח נכתב כמדי שנה ע"י משרד OFAC ומספק נתונים ופירוט של שווי נכסים שנתפסו והוקפאו בארה"ב עקב סנקציות נגד גורמים מוכרזים וסנקציות נגד מדינות מממנות טרור.

בדו"ח מובאות טבלאות להשוואת נתונים אודות נכסים מוקפאים בארה"ב בהתפלגות לפי ארגוני טרור ומדינות מממנות טרור ובהשוואה לנתונים מהשנה הקודמת.

עפ"י נתוני הדו"ח, סך הנכסים המוקפאים בשטחי ארה"ב בשנת 2018 אשר שייכים לגורמים מוכרזים (ארגוני טרור ויחידים) ברשימות OFAC עומד על כ-46.1 מיליון דולר, עלייה של כ-2.5 מיליון דולר לעומת שנת 2017. 

בדומה לשנה הקודמת, הארגון שסך נכסיו המוקפאים הוא הגדול ביותר בשנת 2018 הינו כוח אל-קודס של משמרות המהפכה האיראניים (IRGC-QF), אשר סך נכסיו המוקפאים בארה"ב בשנה זו עומד על כ-14.98 מיליון דולר. 

היקף הנכסים המוקפאים השני בגודלו שייך לארגון חיזבאללה – כ-11.6 מיליון דולר בשנת 2018, לעומת כ-9.8 בשנת 2017. לארגון אל-קאעידה שייכים נכסים מוקפאים בשווי של כ-6.4 מיליון דולר, לעומת כ-7.3 מיליון דולר בשנת 2017. סך הנכסים המוקפאים המשויכים לארגון החמאס עומד על כ-1.3 מיליון דולר, לעומת כ-1.1 מיליון דולר בשנת 2017. 

עפ"י נתונים המתייחסים לנכסים מוקפאים השייכים למדינות מממנות טרור (איראן, סוריה וצפון קוריאה), סכום הנכסים המוקפאים בארה"ב המשויכים למדינות אלו עומד על סך של כ-216 מיליון דולר, נתון המשקף עלייה של כ-15 מיליון דולר בהיקף הנכסים המוקפאים לעומת השנה הקודמת. מתוך סכום כולל זה, משויכים לאיראן נכסים מוקפאים בשווי של כ-107.4 מיליון דולר, לסוריה כ-35 מיליון דולר, ולצפון קוריאה כ-74 מיליון דולר. עם זאת, הנתונים הללו לא כוללים את שוויים של נכסי נדל"ן מוקפאים שנמצאים בבעלות מדינות אלה בתחומי ארה"ב. 

פורסם 05-06-2019