המשרד לפיקוח על נכסים זרים במשרד האוצר האמריקאי (OFAC) פרסם אתמול (28.05.19) ממצאי פעולת אכיפה בנוגע לבנק האמריקאי State Street Bank and Trust Co (SSBT), שבה נקבע כי הבנק הפר את משטר הסנקציות על איראן. 

עפ"י הממצאים, בין השנים 2015-2012 הבנק פעל כנאמן עבור תכנית קצבאות פנסיה לעובדים של אחד מלקוחותיו. במסגרת זאת, הבנק ביצע 45 העברות לקצבאות פנסיה בהיקף של כ-11 אלף דולר עבור אחד מאותם עובדים, שהיה אזרח אמריקאי עם חשבון בנק אמריקאי, אך התגורר באיראן. 

OFAC קבע כי הבנק היה מודע לכך שהוא מעביר תשלומים לחשבונו של אדם המתגורר באיראן, משום שמערכת הסינון של הבנק הפיקה התרעה על כל אחד מ-45 התשלומים, בנעצרו בשל הכתובת האיראנית של אותו אדם. עם זאת, בהתאם לנהלי הבנק, היחידה העסקית שטיפלה באותן העברות הפנתה את אותן התרעות לעובדי הציות שפעלו באותו קו עסקים (כלומר, עובדי ציות שאינם בעלי מומחיות בתחום הסנקציות), במקום ליחידת הציות המרכזית של הבנק שכן החזיקה במומחיות הדרושה. כתוצאה מכך, מי שבדק ואישר את ההתאמות הפוטנציאליות היו עובדים בעלי אוריינטציה עסקית ("personnel aligned with the line of business"). 

למרות ש-OFAC קבע כאמור כי הבנק הפר את התקנות האוסרות על ייצור, מכירה או אספקת שירותים עבור אנשים המתגוררים באיראן, הוא התחשב בעובדה כי הבנק דיווח מיוזמתו ל-OFAC על ההפרות, ושינה את תהליך העבודה שלו, כך שההעברות של אותה יחידת עסקית עברו להיבדק ע"י מערכת הסינון המרכזית של הבנק. בהתאם לכך, התרעות אל מול התאמות אפשריות לסנקציות טופלו על ידי יחידת הציות המרכזית. לאור זאת, במסגרת פעולת האכיפה לא הושת על הבנק קנס כספי. 

פורסם 29-05-2019