כוח המשימה המשותף לארגון ה-OECD וללשכת עורכי הדין הבינלאומית (IBA) פרסמו לאחרונה דו"ח העוסק במעורבותם של עורכי דין בהקמה וניהול של מבנים מסחריים בינ"ל. 

כוח המשימה הוקם בסוף שנת 2016, על רקע פרסומם של "מסמכי פנמה" שהפנו זרקור לפעילותם של מבנים מסחריים במדינות  offshore ולתפקיד שממלאים עורכי דין בהקמה וניהול של מבנים מסוג זה, שעלולים לשמש לביצוע עבירות פיננסיות. מטרתו של כוח המשימה הייתה לבחון את תפקידם של עורכי דין באיתור, זיהוי ומניעת פעולות בלתי חוקיות במבנים מסחריים, ובמיוחד בעסקאות ופעולות בעלות אופי בינ"ל, ולגבש הנחיות מתאימות שיאפשרו לעורכי דין להתמודד עם תרחישים מורכבים המעלים חשש לביצוע עבירות מצד לקוחות. 

בהתאם לכך, הדו"ח כולל שורת עקרונות שיסייעו לעורכי דין להימנע משיתוף פעולה עם התנהלות בלתי חוקית ועבירות פיננסיות. להלן מספר עקרונות מרכזיים המופיעים בדו"ח: 

• על עורך הדין לבצע את כל בדיקות הנאותות הדרושות כדי לזהות ולאמת את זהות הלקוח, את זהות הנהנה הסופי בפעולה או בעסקה שאותה מסייע עורך הדין להוציא לפועל, את מקור הכספים לעסקה ואת האופי המהותי שלה,  לרבות השלכות צפויות של העסקה בהיבטי מיסוי. זאת, באופן שעולה בקנה אחד עם החקיקה המתאימה באותה מדינה בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

• הבדיקות שמבצע עורך הדין צריכות להיות מחמירות יותר אם פרופיל הסיכון של הלקוח, סוג העסקה, מקור הכספים, הצדדים המעורבים ו/או המדינה שבה מבוצעת העסקה תואמים לרמת סיכון גבוהה, על פי מדדים בינ"ל המדרגים מדינות בסיכון גבוה למעשי שוחד, שחיתות ופשיעה מסחרית (למשל, מדד תפיסת השחיתות של ארגון  Transparency International), או אם ישנו חשד מבוסס אחר.

• סיכון חוצה מדינות: כאשר מדובר בעסקה שהוצאתה לפועל קשורה ליותר ממדינה אחת,  ולעורך הדין יש סיבות מבוססות להאמין שההתנהלות הינה בלתי חוקית או שעלולה להפוך לבלתי חוקית באחת מהמדינות הללו, עליו לוודא שהלקוח קיבל עצת מומחה מעו"ד הבקיא באותו סוג עסקה או התנהלות באותה מדינה. במידה שהלקוח מתעקש לבצע את העסקה מבלי שקיבל עצה כזו, או שהוא מסרב לפעול לפי עצת המומחה שקיבל, על עורך הדין לשקול להפסיק את מתן השירותים ללקוח. 

לקריאת הדו"ח המלא לחץ כאן 

פורסם 27-05-2019