רשות ני"ע האמריקאית (SEC) הודיעה לאחרונה כי הגיעה להסכם עם חברת הטלקומוניקציה הברזילאית Telefonica Brasil SA, שבמסגרתו תשלם החברה כ-4.1 מיליון דולר על מנת להסדיר אישומים בדבר הפרת החוק האמריקאי למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים (חוק ה-FCPA). זאת, מבלי שהחברה תודה או תכחיש את ממצאי החקירה נגדה. 

Telefonica Brasil היא חברת בת של ענקית הטלקומוניקציה הספרדית Telefonica Brasil SA. עפ"י ממצאי ה-SEC, החברה רכשה וסיפקה ל-93 אנשי ציבור ברזילאים כרטיסים למשחקי גביע העולם בכדורגל שהתקיים בברזיל בשנת 2014, והעניקה להם שירותי אירוח נוספים סביב במסגרת אותו טורניר בינ"ל, בשווי כולל של יותר מ-600,000 דולר. 

אותם אנשי ציבור היו מעורבים במישרין בפעולות עסקיות עם החברה, או שהחזיקו בתפקידים שאפשרו להם להשפיע על פעולות חקיקה או על היתרים רגולטוריים לפעילותה. הוצאות הכרטיסים והאירוח שהוענקו לאותם אנשי ציבור נרשמו בספרי החברה כ"הוצאות פרסום ויח"צ", וזאת מבלי לציין כי חלק מהכרטיסים שנרכשו ע"י החברה עבור גביע העולם בכדורגל ניתנו לאנשי ציבור, ביניהם חברי קונגרס, ראשי ערים וחברי סגל בכירים בשגרירויות זרות. 

כתוצאה מכך, ה- SECקבעה כי החברה הפרה את תקנות חוק ה-FCPA הנוגעות לרישום בספרים ובקרות הפנימיות על דיווחים, וכי היא כשלה לאכוף בצורה נאותה את מדיניותה המוצהרת למניעת שחיתות ושוחד. עם זאת, במסגרת קביעת גובה הקנס, ה- SECהתחשבה בשיתוף הפעולה מצד החברה ובצעדים שנקטה לתיקון הליקויים, לרבות אימוץ מדיניות ציות חדשה, חיזוק בקרות הדיווח ובניית מערך ציות חדש. 

פורסם 27-05-2019