המשרד לפיקוח על נכסים זרים במשרד האוצר האמריקאי (OFAC) חתם לאחרונה על הסכם עם חברת התובלה והלוגיסטיקה הימית MID-SHIP Group LLC, שבמסגרתו תשלם החברה קנס של כ-871 אלף דולר כדי להסדיר אישומים בדבר הפרת תכניות הסנקציות של OFAC למניעת הפצה של נשק להשמדה המונית.  

עפ"י ממצאי OFAC, בשנת 2010 התקשרו חברות הבת של MID-SHIP בסין ובטורקיה עם שני כלי שיט מוכרזים של חברת התובלה הימית הלאומית של איראן (IRISL), שהוכרזה ע"י OFAC בגין מעורבותה בהפצת נשק להשמדה המונית, וזאת לצורך העברת סחורות מנמלים זרים. 

כתוצאה מכך, ב-2011 העבירה MID-SHIP מאות אלפי דולרים לאותם כלי שיט מוכרזים, למרות שהחברה החזיקה ברשותה מסמכים רבים שכללו את פרטי הזיהוי של כלי השיט והייתה אמורה לזהות אותם כגורמים איראניים הנתונים לסנקציות של OFAC. יתרה מכך, החברה ביצעה את ההעברות אף על פי שלפחות בשני מקרים הן נדחו ע"י מוסדות פיננסיים מ"סיבות מנהליות" (administrative reasons), "סיבות ביטחוניות" (security reasons) ו"סיבות הקשורות לציות" (compliance issues). 

בהודעת OFAC נמסר כי חברת MID-SHIP הפגינה התנהלות פזיזה ביחס לחובות הציות שלה להוראות OFAC, וכי מנהלי החברה ידעו ולקחו חלק בהתנהלות שהובילה להפרות, דבר שפגע בשלמות משטר הסנקציות והניב רווח כלכלי לישות איראנית מוכרזת. עם זאת, במסגרת קביעת גובה הקנס OFAC התחשב בכך שהחברה נקטה צעדים לתיקון מערך הציות שלה, לרבות הכנסת סעיף לחוזי ההתקשרות שלה עם צדדים שלישיים, המחייבים ציות להוראות OFAC. 

עוד עפ"י OFAC, המקרה מהווה דוגמה לסימני אזהרה שחברות בתעשיות עתירות סיכון צריכות לגלות ערנות לגביהם, ובכלל זה תשלומים שנחסמים או נדחים ע"י מוסדות פיננסיים מסיבות הקשורות לציות או לסנקציות כלכליות ומסחריות.

פורסם 26-05-2019