ארגון ה-FATF פרסם לאחרונה דו"ח עדכון תקופתי (FATF Business Bulletin), שמטרתו לעדכן מוסדות פיננסיים וגורמים בעלי עניין נוספים מסקטור הפרטי על צעדים והחלטות שאומצו לאחרונה ע"י ה-FATF.   

העדכון מפרט, בין השאר, את תוצאות פורום ההתייעצות השנתי של ה-FATF עם נציגי הפורום השנתי שהתקיים בווינה בתחילת מאי. אחד מהנושאים שנידונו בפורום הוא מסמך ההנחיה שמגובש בימים אלה ע"י ה-FATF בנושא ביצוע הערכת סיכוני מימון טרור ע"י מדינות. במסגרת הפורום נועדו נציגי מדינות ה-FTAF עם נציגי ארגונים ללא כוונת רווח, כדי לדון עמם בטיוטת ההנחיה ולקבל מהם משוב על אתגרים ושיטות מומלצות להערכת סיכוני מימון טרור בסקטור המלכ"רים. 

עדכון נוסף נוגע למפגש המומחים המשותף לארגון FATF וארגון MONEYVAL, שהתקיים כזכור בישראל במרץ 2019. במהלך המפגש, שבו השתתפו יותר מ-300 נציגים מ-63 מדינות וארגונים נוספים, נידונו הממצאים הראשוניים של ה-FATF בנושא זיהוי והבנת סיכונים חדשים למערכת הפיננסיים, לרבות שיפור הערכת המדינות בסיכוני מימון טרור. כמו כן, המשתתפים דנו באיתור, חקירה וחילוט של נכסים וירטואליים בחקירות פליליות, ואתגרים הקשורים לחילוט נכסים. בנוסף, התקיימה סדנה בהשתתפות שופטים ותובעים מרחבי העולם, שנועדה לחזק ולשפר את יכולותיהן של מדינות לנהל בצורה מוצלחת הליכי תביעה בעבירות מימון טרור, 

כמו כן, כולל הדו"ח עדכון על דוחות הערכה הדדיים שפורסמו לגבי סין, פינלנד, נורבגיה ואיטליה, ועדכון שהוגש לפורום ה- G20 באפריל 2019 על פעילות ה-FATF בחודשים האחרונים למניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

פורסם 23-05-2019