היחידה למודיעין פיננסי בארה"ב (FINCEN) פרסמה לאחרונה (09.05.19) הנחייה בנושא יישום כללי ותקנות FINCEN במסגרת מודלים עסקיים הקשורים למטבעות וירטואליים. 

ההנחיה מאגדת כללים, הנחיות קיימות ופסיקות מנהליות של FINCEN, הקשורות להעברות כספים במטבעות וירטואליים ברי המרה (Convertible Virtual Currencies -  CVC). זאת, במטרה לספק ודאות רגולטורית לעסקים וליחידים שמעוניינים להרחיב את תחומי הפעילות הפיננסית שלהם, ומבקשים לדעת האם פעילות זו הופכת אותם לנותני שירותי העברות כספים הכפופים לחובות מניעת הלבנת הון ומימון טרור.  

באופן עקרוני, תקנות FINCEN מגדירים נותני שירותים או יחידים המבצעים שירותי העברה והמרה של  CVCs כנותני שירותי העברות כספים, הכפופים לאותן דרישות החלות על נותני שירות העברות כספים  למטרות מניעת הלבנת הון ומימון טרור. עם זאת, ישנם שירותים או פעולות הקשורים למטבעות וירטואליים שאינם כרוכים בהעברות ערך, ולכן ספקי השירותים או מבצעי הפעולות לא ייחשבו לנותני שירותי העברות כספים (למשל: אתרי אינטרנט המפגישים בין קונים ומוכרים במטבעות וירטואליים ללא מעורבות אקטיבית בביצוע עסקאות הקנייה והמכירה; אדם המבצע פעולות כרייה של מטבע וירטואלי ומשתמש בו אך ורק לרכישת סחורות או שירותים לשימושו האישי). 

בהקשר של ארנקים דיגיטליים, FINCEN מבצעת הבחנה בין שני סוגי ספקי ארנקים:  Hosted Wallet Providers – ספקים שמקבלים, מאחסנים ומעבירים CVCs עבור בעלי החשבונות. במודל עסקי זה, הספק הוא זה שמנהל את תכולת הארנק הדיגיטלי עבור בעל החשבון ומבצע עבורו את הפעולות במערכת התשלום, ועל כן הוא נחשב לנותן שירותי העברות כספים. להבדיל, Unhosted Wallets הן תוכנות ארנק שנמצאות על מחשבו של בעל החשבון או על מכשיר אלקטרוני אחר שנמצא ברשותו. במקרה כזה, בעל החשבון/ארנק מחזיק בשליטה מוחלטת על הערך המופיע בו, עם גישה ישירה למערכת ביצוע התשלום או העברת הערך, ולכן ספקי הארנקים לא ייחשבו לנותני שירותי העברות כספים (כל עוד בעל החשבון מבצע את פעילות המסחר בארנק לשימושו האישי בלבד). 

לצפייה במסמך ההנחיה לחץ כאן