ארגון ה-FATF קיים לאחרונה (6-7.05.18) בווינה את פורום ההתייעצות השנתי של הארגון עם הסקטור הפרטי, המשמש כפלטפורמה של הארגון להחלפת דעות עם נציגי הסקטור הפרטי בנושאי מניעת הלבנת הון ומימון טרור. במסגרת זאת, הפורום מספק הזדמנות לנציגי הסקטור הפרטי ולמשקיפים נוספים מקרב החברה האזרחית לתת משוב על יוזמות של ה-FATF וטיוטות הנחייה שנמצאות בתהליכי גיבוש. 

במהלך הפורום ערכו המשתתפים דיונים בנושאים הבאים: 

נכסים וירטואליים: הדיון התמקד במיפוי מודלים עסקיים של שירותי נכסים וירטואליים וביישום המלצות הארגון ביחס לנכסים אלה, במיוחד בנוגע לבדיקות נאותות לקוח ודיווח על פעולות חשודות. המשוב שהתקבל ישולב במסמך ההנחיה של הארגון בנושא גישה מבוססת סיכון במטבעות וירטואליים, שצפוי להתפרסם בחודש יוני הקרוב.

גישה מבוססת סיכון לנותני שירותים לא פיננסיים: המשתתפים דנו בשלוש טיוטות הנחייה שנמצאות בשלבי גיבוש סופיים, אשר נועדו לסייע ביישום גישה מבוססת סיכון למניעת הלבנת הון ומימון טרור בסקטור עורכי הדין, רואי החשבון ונותני שירותים בתחום הקמת נאמנויות וחברות. מסמכי ההנחיה החדשים יתמקדו בהערכת סיכון ומזעור סיכונים, בדיקת נאותות ללקוח (ראשונית ומתמשכת), ניטור ודיווח על פעילות הלקוח. 

נהנים סופיים: ה-FATF החל בביצוע פרויקט לזיהוי דרכי הפעולה המומלצות בכל הנוגע לאיסוף ואימות מידע על נהנים סופיים. המשתתפים החליפו דעות בנוגע לגיבוש מערכות אפקטיביות לקידום שקיפות מידע בנהנים סופיים, לרבות העמקת השימוש באמצעים טכנולוגיים, איזון הצרכים בין שיתוף במידע לבין הגנה על פרטיות נתונים, ויצירת שותפויות במידע בין הסקטור הפרטי והציבורי. 

נושאים נוספים שנידונו בפורום כללו: שימוש בהליכי זיהוי דיגיטליים במסגרת בדיקות נאותות ללקוחות; חשיבות השימוש בסנקציות ככלי במאבק נגד אנשי ציבור מושחתים; מדידת אפקטיביות במסגרת יישום צעדים למניעת הלבנת הון ומימון טרור, ועוד. 

פורסם 15-05-2019