היחידה למודיעין פיננסי בארה"ב (FINCEN) פרסמה לאחרונה (09.05.19) מסמך הנחייה שנועד לסייע למוסדות פיננסיים לזהות ולדווח על עבירות הקשורות לשימוש במטבעות וירטואליים ברי המרה (Convertible Virtual Currencies -  CVCs), לרבות הלבנת הון, הפרת סנקציות ועוד. 

המסמך כולל טיפולוגיות הקשורות לשימוש במטבעות וירטואליים למטרות פליליות, ובכלל זה תשלום במטבעות וירטואליים בזירות מסחר ב"רשת האפלה" (darknet) למטרות סחר בנשק וסמים; יחידים או ישויות המבצעים פעילות המרה במטבעות וירטואליים ללא היתר (P2P exchangers); נותני שירותים במטבעות וירטואליים במדינות זרות ללא משטרי פיקוח על מטבעות וירטואליים; ו"כספומטים" של מטבעות וירטואליים. 

בין השאר, FINCEN מזהירה מפני מקרים שבהם ישויות שפועלות ללא היתר מציגות עצמן בצורה כוזבת כבעלי חשבון פרטי, או שיוצרות מצג שווא בנוגע לאופי הפעילות העסקית שלהן, במטרה להסתיר את פעילותן כנותני שירותים במטבעות וירטואליים, ועל ידי כך להימנע מחובות מניעת הלבנת הון ומימון טרור. זאת, תוך שימוש בשיטות שונות שנועדו להסתיר את הזיקה שלהן לפעולות במטבע וירטואלי, כגון ערבוב המטבעות שבבעלותן עם מטבעות של משתמשים אחרים (Mixing) או שימוש בצדדים שלישיים המבצעים עבורן פעולות במטבע וירטואלי (Money Mules). 

כמו כן, המסמך כולל רשימת "דגלים אדומים" לזיהוי ניסיונות לשימוש במטבעות וירטואליים למטרות הלבנת הון. להלן מספר דגלים אדומים כאמור: 

• לקוח המקבל לחשבונו הפקדות כספים ממספר רב של מקורות, ותוך זמן קצר מעביר סכום בהיקף דומה לזירת מסחר במטבע וירטואלי, דבר העשוי להצביע על היותו נותן שירותים ללא היתר במטבע וירטואלי. 

• לקוח המבצע תוך פרק זמן קצר מספר רב של פעולות קנייה ומכירה בין סוגים שונים של מטבעות וירטואליים, מתחת לסף המחייב הליכי זיהוי ודיווח. 

• לקוח שמפגין בקיאות מוגבלת במטבעות וירטואליים, למרות מעורבותו בעסקאות מסוג זה, דבר שעשוי להצביע על היותו קורבן להונאה. 

• לקוח שהינו מבוגר משמעותית מהגיל הממוצע של משתמשי זירת מסחר במטבע וירטואלי, אשר מבצע מספר רב של עסקאות ב- CVCs, דבר שעשוי להצביע על היותו money mule או קורבן של הונאת ניצול קשישים. 

• כתובת של ארנק דיגיטלי שמופיעה כמקושרת לחשבונות של שני לקוחות שונים.

פורסם 14-05-2019