אתר העיתון Wall Street Journal פרסם לאחרונה (09.05.19) ממצאי דו"ח של חברת דירוג האשראי הבינלאומית Fitch Group Inc, שלפיו כשלים בבקרות למניעת הלבנת הון ופשיעה פיננסית צפויים להשפיע בצורה משמעותית על דירוג האשראי של בנקים, כמעט יותר מכל גורם לא פיננסי אחר.  

הממצאים של פירמת דירוג האשראי הם חלק מניתוח רחב יותר שעסק בהשפעה שיש לגורמי סביבה, חברה וממשל על דירוג אשראי של מוסדות פיננסיים. לצד בקרות וציות, קטגוריות ההערכה כללו גם גורמים דוגמת אסטרטגיה ניהולית, יחסי עבודה, ניהול אנרגיה, ועוד.  Fitch החלה לתת השנה ניקוד לגורמים אלה במסגרת דירוגי האשראי שלה, בדומה לחברות דירוג נוספות כמו Moody ו- S&P. 

עפ"י Fitch, החשיבות הגדולה יותר שניתנת לבקרות למניעת פשיעה פיננסית במסגרת דירוגי אשראי נובעת מהגברת האכיפה מצד רגולטורים פיננסיים כלפי בנקים המאופיינים בבקרות חלשות, ובמיוחד מצד רשויות הפיקוח בארה"ב שאימצו גישה של "אפס סובלנות" כלפי הפרות רגולציה בתחום מניעת הלבנת הון. 

ממצאים אלה מתפרסמים על רקע שורת חקירות בפרשיות הלבנת הון בבנקים אירופיים, ובמרכזן פרשיית הלבנת ההון ב-Danske Bank ובבנקים נוספים המעורבים בפרשה. במסגרת הדו"ח, Fitch הצביעה על דירוגים שליליים שהיא העניקה בחודשים האחרונים, אשר קשורים למה שהיא תיארה כחולשות בניהול סיכונים ופוטנציאל לקנסות מצד רשויות הפיקוח. כך, למשל, בחודש שעבר Fitch חתכה את תחזית הדירוג שלה עבור הבנק השבדי Swedbank, וזאת על רקע דיווחים שבהם נטען כי הבנק שימש כצינור להעברת מיליארדי דולרים בין חשבונות ב- Swedbank ו- Danske Bank במדינות הבלטיות, על אף "דגלים אדומים" שהונפו ביחס להעברות אלה. כזכור, בעקבות דיווחים אלה החלו הרגולטורים באסטוניה ובשבדיה לבדוק את מעורבותו של Swedbank  בפרשה. חברת  Fitch ציינה כי הסיבות להחלטתה נבעו בין השאר מחוסר הוודאות בנוגע למוניטין של Swedbank, ומפוטנציאל לקנסות שיכולים להשפיע בצורה משמעותית על ההון של הבנק ("capital-depleting fines").

פורסם 12-05-2019